PRVO OVOGODIŠNJE ZASEDANJE LOKALNOG PARLAMENTA

Dvadeseta po redu u aktuelnom sazivu sednica Skupštine opštine Lajkovac zakazana je za četvrtak 23. mart, sa početkom u 9 časova.

S obzirom da je ovo prvo ovogodišnje zasedanje lokalnog parlamenta, dnevni red je prilično obiman, sadrži 29 tačaka i nagoveštava jednu dinamičnu sednicu.

Pored svih onih tačaka, uobičajenih za ovaj deo godine, vezanih za godišnje izveštaje o radu ustanova, izveštaje o korišćenju sredstava budžetskih fondova i realizaciju programa, ustrojavanja planova za ovu godinu, na predstojećoj sednici će dominirati i kadrovska rešenja.

Sastav Opštinskog veća pretrpeće izmenu u jednom članu, a pored konstatacije prestanka funkcije jednog člana veća i izjašnjavanja o predloženom rešenju o izboru novog člana veća, na dnevnom redu su i predlozi o razrešenju direktora Turističke organizacije i Gradske biblioteke, potom predlozi rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora ove dve ustanove, kao i predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća “Gradska čistoča”.

Izvesne izmene će pretrpeti i sastavi Upravnih odbora ustanova kulture, Zajedničkog centra za socijalni rad “Solidarnost”, kao Školski odbor lajkovačke osnovne škole, a na dnevnom redu je i rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Lajkovac.

Predstojeća sednica ostaće zapamćena po Odluci o pristupanju izradi Lokalnog Akcionog plana za rodnu ravnopravnost i obrazovanju komisije za njegovu izradu.

Od važnijih odluka izdvajamo: ovogodišnji Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Lajkovac, Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja  i Plan rada Opštinskog štaba za vanredne situacije.

Pored niza pomenutih izveštaja, pred odbornicima će se naći i godišnji Izveštaj o sprovedenom programu unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite stanovništva opštine Lajkovac za prošlu godinu, kao i Izveštaj o realizaciji Programa o finansiranju troškova vantelesne oplodnje.

Related posts

Leave a Comment