JAVNI OGLAS MINISTARSTVA ODBRANE ZA REZERVNE OFICIRE AVIJACIJE

Ministarstvo odbrane poziva devojke i mladiće do 27 godina starosti sa diplomom osnovnih akademskih studija civilnih fakulteta da se prijave za slušaoce Vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire roda avijacije.

Mladići i devojke koji sa uspehom završe šestomesečno osposobljavanje dobiće mogućnost da odmah stupe u profesionalnu vojnu službu i kao oficiri roda avijacije u jedinicama RV i PVO nastave letačku obuku i dobiju zvanje pilota.

Foto: MO RS

Zainteresovani kandidati prijave mogu da podnesu do 31. marta u centrima Ministarstva odbrane, šalterima Pošte ili na portalu eUprave, podsećaju iz Centra MO za lokalnu samoupravu Valjevo.

Foto: MO RS

                                                         MINISTARSTVO ODBRANE

                                                                    JAVNI OGLAS

za prijavu kandidata za slušaoce Vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire Vojske Srbije RODA AVIJACIJE.

Na Vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire roda avijacije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji (u) do kraja 2023. navršavaju do 27 godina.

Rok za prijavu je 31. mart 2023. godine.

Uslovi:

  • da je državljanin Republike Srbije;
  • da ima završene osnovne akademske ili strukovne specijalističke studije – 240 ESPB da je psihofizički zdrav i sposoban za letačku službu;
  • da nije odslužio vojni rok sa oružjem;
  • da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti;
  • da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
  • da ima pozitivnu bezbednosnu proveru.
  • da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije.

Foto: MO RS

Prijavu kandidat podnosi na jedan od sledećih načina:

  • Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema mestu prebivališta;
  • preko portala eUprave Vlade Republike Srbije;
  • preko jedinica poštanske mreže JP „Pošta Srbije – Beograd”.

Tekst javnog oglasa dostupan je na sledećem linku: https://www.mod.gov.rs/cir/19686/javni-oglas-za-prijavu-kandidata-za-slusaoce-vojnostrucnog-osposobljavanja-za-rezervne-oficire-vojske-srbije-roda-avijacije19686

Foto: MO RS

Related posts

Leave a Comment