SEDNICA VEĆA U ZNAKU TREĆEG REBALANSA OPŠTINSKOG DUDŽETA

Na današnjoj, 43. redovnoj sednici Opštinskog veća opštine Lajkovac od 12 tačaka dnevnog reda većina je bila vezana za predstojeći poslednji ovogodišnji treći redovan rebalans budžeta, a izvesne izmene pretrpeo je Program građevinskog zemljišta.

Rezime odluka Opštinskog veća nakon sednice izneo je zamenik predsednika opštine Obrad Milutinović:

„Kada je u pitanju utrošak sredstava januar-septembar 2022.godine, ostvarenje budžeta je 52,23% ili u dinarskoj protivvrednosti 646.848,716,64 dinara, a planirano je 1.238,455,593,51 dinara. Zaključno sa oktobrom izvršenje budžeta je već 72%.

Na dnevnom redu su se našle i druge izmene cenovnika Komunalnih usluga JP Gradska čistoća, uz poskupljenje odgovarajućih kategorija usluga. Vodovod i kanalizacija će u narednom periodu poskupeti za 15%, komunalne usluge odnošenja smeća 20%, priključci na komunalnu infrastrukturu poskupeće u proseku od 20-25%. Između ostalih, na Veću se našla i tačka vezana za dobit JP Gradska čistoća Lajkovac za 2021. godinu.  Preduzeće je ostvarilo dobit od 1,73 miliona dinara, koja će biti raspodeljena  50% na investicije u preduzeću, dok će se druga polovina  raspodeliti na neraspoređenu dobit iz prethodne godine.

Isto tako na dnevnom redu se našla i tačka Odluke o uvođenju stope poreza na imovinu za nepokretnosti na teritoriji opštine Lajkovac. Treba napomenuti da je povećanje stope poreza na imovinu daleko niže nego što je to zakonom predviđeno. Trenutno kod nas stopa na porez iznosi 0,26% na poresku osnovicu do 10 miliona dinara.

Došlo je i do izmene u programu uređenja građevinskog zemljišta opštine Lajkovac za 2022.godinu, ali bih naglasio da će opština Lajkovac u trećem rebalansu izdvojiti sredstva za hidrogeološka istraživanja u naseljenom mestu Nepričava, kako bi povećali kvalitet i količinu vode koja je potrebna za snabdevanje stanovništva. Takođe su povećana i sredstva na pozicijama: priključci za vodovod na 3,8 miliona, a priključak na kanalizaciju 6,1 milion dinara. Isto tako, uvedene su i dve nove stavke odnosu na prethodni period na poziciji građevinskog zemljišta: opremanje seoske kuće u Pepeljevcu koje će iznositi oko 1,2 miliona dinara, kao i tehnička dokumentacija za izgradnju trotoara u naseljenom mestu Lajkovac, tačnije ulica Svetog Save, gde je opredeljeno oko 350.000 dinara.“

Naredna sednica SO Lajkovac očekuje se u petak, a sve tačke koje su danas usvojene, dobrim delom idu odbornicima na verifikaciju.

Related posts

Leave a Comment