EDUKATIVNA SESIJA U SLUŽBI GINEKOLOGIJE LAJKOVAČKOG DOMA ZDRAVLJA

Članica Inicijative žena sa invaliditetom za unapređenje seksualnih i reproduktivnih prava i saradnica Organizacije za podršku ženama s invaliditetom “IZ KRUGA VOJVODINA”, Svetlana Janković Beljanski, posetila je danas Službu ginekologije Doma zdravlja Lajkovac u cilju upoznavanja i mogućnosti poboljšanja kapaciteta za postupanje sa ženama sa invaliditetom.

Svetlana Janković Beljanski je u Lajkovcu razgovarala sa ginekologom Majom Radosavljević i dr Vojkom Marković o preprekama sa kojima se suočavaju žene sa invaliditetom u ostvarivanju seksualnih i reproduktivnih prava, nepristupačnosti zdrasvtvenih ustanova (arhitektonska, komunikacijska, informacijska) i predstavila je smernice za postupanje zdravstvenih radnika sa ženama sa različitim vrstama invaliditeta.

Konstatovano je, da je Dom zdravlja u Lajkovcu načelno pristupačan ženama sa invaliditetom (postoji rampa za invalide na ulazu u ustanovu), ali je otežavajuća okolnost što je Služba ginekologije smeštena na spratu, kao i da je u ginekološkoj ordinaciji obezbeđena sva neophodna oprema koja omogućava nesmetano obavljanje pregleda.

Doktorica Maja Radosavljević, sci ginekologije, koja se zajedno sa kolegom dr Draganom Subotićem posvećeno brine o ginekološkom zdravlju Lajkovčanki istakla je, da su prepoznate prepreke sa kojima se suočavaju žene sa invaliditetom i da su u potpunosti obezbeđeni adekvatni uslovi za obavljanje pregleda. Rečeno je da, najsavremeniji ginekološki sto kojim ordinacija raspolaže daje mogućnost potpuno nesmetanog pregleda žena sa invaliditetom, koje načelno i bez predrasuda i problema dolaze na ginekološke preglede. Na preglede, saznajemo, dolaze žene sa različitim oblicima invaliditeta, i to same, bez pratnje nekog od članova porodice. Takođe, koriste i mogućnosti besplatnih preventivnih pregleda, kao i organizovanih, poput onih koje organizuje Romski centar.

Rečeno je, da svaka žena sa invaliditetom, koja iz bilo kog razloga nije u mogućnosti da dođe na ginekološki pregled, treba samo da pozove Dom zdravlja Lajkovac i svaki pregled će biti realizovan.

Po svemu sudeći, ginekološka ordinacija u lajkovačkom Domu zdravlja je, zahvaljujući dosadašnjim direktorima ustanove koji su za to imali sluha, jedna savremena, odlično opremljena ordinacija, koja bi se mogla dopuniti još novim spekulomima (postojeći su već prilično stari) i ono što bi dobro došlo jeste edukacija i oprema za čitanje Papanikolau testova, na čije rezultate se sada čeka do mesec dana.

Doktorke lajkovačkog Doma zdravlja su bile maksimalno predusretljive, spremne za saradnju. konstruktivne u svim predlozima i pokazale su pun senzibilitet za temu posete i probleme žena sa invaliditetom na ovom planu.  

Takođe, načelnica Opštinske uprave opštine Lajkovac Mirjana Đaković je danas rekla, da će lokalna samouprava pružiti punu podršku u oblasti prava žena sa invaliditetom i proširenja postojećih kapaciteta i otvorila mogućnost organizovanja tematske tribine u Gradskoj kući, o seksualnim i reproduktivnim pravima i zdravlju žena sa invaliditetomu.

Poseta Svetlane Janković Beljanski je realizovana u okviru projekta Unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava žena sa invaliditetom kroz povećanje njihovog kapaciteta za zagovaranje i senzibilizaciju zdravstvenih radnika. Projekat realizuje Оrganizacija za podršku ženama s invaliditetom IZ KRUGA VOJVODINA u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA). Projektne aktivnosti će realizovati članice Inicijative iz Novog Kneževca, Užica, Temerina, Vranja, Raške i Valjeva.

Cilj projekta je da se poveća nacionalni kapacitet za pružanje integrisanih usluga seksualnog i reproduktivnog zdravlja ženama sa invaliditetom, da se omogući da žene sa invaliditetom donose informisane odluke o svom seksualnom i reproduktivnom zdravlju, uz poštovanje njihovih ljudskih prava i dostojanstva.

Organizacija “IZ KRUGA VOJVODINA” je u saradnji sa UNFPA sprovela nekoliko inicijativa koje su bile usmerene na jačanje kapaciteta žena sa invaliditetom za samozastupanje i zagovaranje seksualnih i reproduktivnih prava u navedenih šest lokalnih zajednica, među kojima je i Valjevo. Zahvaljujući intenzivnoj mentorskoj podršci žene sa invaliditetom su osnažene da mapiraju postojeće barijere na planu očuvanja seksualnog i reproduktivnog zdravlja, da ih prezentuju javnosti i ključnim akterima lokalne zajednice, kao i da sprovedu konkretne akcije zagovaranja za poboljšanje situacije.

Pored uspešnih akcija, neposredan rezultat bilo je i osnivanje mreže Inicijative žena s invaliditetom za unapređenje seksualnih i reproduktivnih prava u Srbiji. Nastavkom projektnih aktivnosti dodatno se podržava i osnažuje kapacitet mreže u opštinama u kojima je ostvaren vidljiv napredak, kao i za proširenje njenog delovanja na druge lokalne sredine.

Svetlana Janković Beljanski je nedavno u Valjevu održala tribinu sa ženama iz valjevskih udruženja cerebralne paralize i multiple skleroze, kojoj su prisustvovali i ginekolozi. Cilj tribine je bio osnaživanje žena sa različitim vrstama invaliditeta za samozastupanje i osvešćivanje važnosti seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja. Osim osvešćivanja žena sa invaliditetom o važnosti seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja i njihovog osnaživanja, ovaj projekat senzibiliše zdravstvene radnike, otvara mogućnost organizovanja pregleda žena sa invaliditetom, jer su u našoj zemlji žene sa invaliditetom prepoznate kao aseksualne, skrajnute u svojim porodicama i u zajednici.

Navedene aktivnosti slede i u drugim opštinama na području Kolubarskog okruga.

Projektom su predviđeni paralelni edukativni programi, kako za žene s različitim vrstama invaliditeta, u cilju njihovog osnaživanja za samozastupanje i osvešćivanja važnosti seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja, tako i za medicinske stručnjake kako bi se unapredilo njihovo postupanje sa ženama sa invaliditetom na ginekološkim odeljenjima, bez diskriminacije i komunikacionih barijera.

Related posts

Leave a Comment