SAOPŠTENJE OPŠTINSKE UPRAVE VEZANO ZA USLUGU LIČNI PRATILAC DETETA

Opštinska uprava opštine Lajkovac oglasila se Saopštenjem za javnost, koje prenosimo u celosti:

Kako se poslednjih dana vodi hajka protiv Opštinske uprave opštine Lajkovac spočitavajući nam nemar u odnosu prema deci sa smetnjama u razvoju, dužni smo da damo sledeće

                                                  S A O P Š T E Nj E

      Opština Lajkovac se od prvog dana  kada je postavljeno pitanje uvođenja usluge Ličnog pratioca deteta postavila krajnje odgovorno i nakon niza sastanaka sa predstavnicima Centra za socijalni rad Ljig, predstavnicima lokalne samouprave , nevladinim organizacijama, kome su prisustvovali i predstavnici udruženja „ BaziMili“, odlučeno je da se uvede ova usluga baš iz razloga prevazilaženja problema sa kojima se sreću deca sa smetnjama u razvoju i njihove porodice.

     U prethodnoj godini raspisana je javna nabavka i obezbeđeni su lični pratioci za 2 korisnika, koliko ih je u tom momentu bilo. Na bazi prethodne godine planirana su sredstva za ovu godinu. Problem je nastao kada su se kao korisnici ove usluge pojavila još 2 deteta sa smetnjama u razvoju. Kao odgovorna opština svesni smo da se sva deca moraju isto tretiratii, a to je moguće jedino povećanjem sredstava za ove namene, koja iziskuju rebalans budžeta. Drugo rešenje je raspisati nabavku, rizikujući da se niko ne javi i da sva 4 korisnika ostanu bez usluge ličnog pratioca.

      O svemu napred navedenom su upoznati predstavnici Udruženja “BaziMili”, imajući u vidu da su se meni lično javljala lica koja su do sada bila pratioci dece čiji su roditelji članovi udruženja.

      Dok se mi trudimo da nađemo najbrže i najbolje rešenje za decu, predstavnici udruženja lepe plakate i vode “bitku” na društvenim mrežama, pokušavajući da na svaki način nas prikažu kao neodgovorne,a svoje udruženje kao neshvaćeno i diskriminisano od strane lokalne samouprave.

      Istine radi, Udruženje “BaziMili” je korisnik  prostorija koje su u vlasništvu opštine Lajkovac, po povlašćenim cenama, zakonom dozvoljenim.  Opremanje prostorija nameštajem i didaktičkim materijalom pomogla je PU „Leptirić“ iz Lajkovca.

      Na konkursu raspisanom za nevladine organizacije i udruženja građana udruženje je predalo prijavu, ali je od iste odustalo… Mislim da bi bilo pošteno da i o tome obaveste javnost i navedu razloge odustajanja….

   Iz svega napred navedenog se može zaključiti da, lokalna samouprava ni jednog momenta nije zanemarila ni udruženje “BaziMili” , a naročito nije zanemarila decu koja su korisnici usluge ličnog pratioca.

      Da, istine radi, pre desetak dana dobili smo obaveštenje udruženja da traže raskid ugovora o korišćenju naših prostorija : “iz razloga što nemamo stalne aktivnosti i više nemamo potrebu za istim”, kako stoji u zahtevu.

      Poštovani sugrađani, svaka priča ima više strana, zavisno od broja aktera.

Ova ima dve, a ovo je bio način da se upoznate i sa drugom stranom koja ne vodi “ratove” sedeći i ostavljajući komentare po društvenim mrežama, već se trudi da nađe rešenje za nastale probleme.

                                                                            

                                                                  NAČELNIK  OPŠTINSKE  UPRAVE

                                                                     Mirjana Đaković, dipl.pravnik

Related posts

Leave a Comment