VEĆE USVOJILO ODLUKU O REBALANSU BUDŽETA

Današnja 37. redovna sednica Opštinskog veća opštine Lajkovac bila je pripremna pred 15. sednicu Skupštine opštine, koja će se održati u ponedeljak 27. juna od 9 časova. Najvažnija tačka obimnog dnevnog reda bilo je razmatranje Nacrta Odluke o rebalansu budžeta opštine Lajkovac za 2022. godinu.

“Rebalansom budžeta imamo novih 147 miliona dinara. Priliv velikog dela tih sredstava imamo zahvaljujući završetku suđenja za oduzeto zemljište, zbog toga smo svake godine imali zarobljenih oko 70 miliona, a sada je taj novac konačno oslobođen. Drugi deo se odnosi na to što nije došlo do najavljenog pokupljenja električne energije za ovu godinu. Cene energenata su skočile što dodatno opterećuje budžet, tako da se prilikom izrade rebalansa vodilo računa o maksimalnom smanjenju neki troškova kako bismo više novca imali za investicije. Zahvaljujući svemu navedenom, u drugoj polovini godine imaćemo brojne, slobodno mogu reći kapitalne investicije.

Odvojili smo novac za izgradnju parkinga ispred silosa vrednosti 35 miliona dinara, kao i za izgradnju obostranih trotoara u ulici Nadežde Petrović u dužini od 600 metara (ulica koja vodi od Lajkovca ka školi u Selu Lajkovcu), a vrednost radova je 18 miliona. Za parterno uređenje centra Jabučja oko seoskog doma, pošte i ostalih vitalnih objekata, u pitanju je dvogodišnji projekat ukupne vrednosti 40 miliona, ove godine smo odvojili oko 20 miliona. Uređenjem centra Jabučje će sledeće godine dobiti obrise varošice. Podsetio bih da se u Jabučju uveliko radi fekalna kanalizacija u okviru projekta „Čista Srbija“, a veći deo sela dobio je primarnu vodovodnu mrežu.

Rebalansom smo dodali 8 miliona za izgradnju fekalnog kolektora u Industrijskoj zoni i priključićemo ga na postrojenje za preradu otpadnih voda, koje će takođe biti rekonstruisano u okviru projekta„Čista Srbija“. Odvojili smo 2,5 miliona za izgradnju kišne kanalizacije u ulici Mihajla Pupina ispod pruge, zatim za parterno uređenje Radića konaka i Konaka Brene Mihajlović, gde ovih dana krećemo na završetak samih konaka, radovi su ugovoreni. Parterno uređenje košta oko 9 miliona, deo finansira EPS. Opredeljeno je 3,2 miliona za izgradnju dečjeg igrališta u sklopu osnovne škole u Bogovađi, pola miliona za zamenu klupa u Ulici vladike Nikolaja u centru Lajkovca, kao i 1,8 miliona za izgradnju saune u objektu zatvorenog bazena.

Svim budžetskim korisnicima, javnim ustanovama i preduzećima, rebalansom je dodata količina novca neophodna za normalno funkcionisanje u drugoj polovini godine”, rekao je predsednik Živković u izjavi za medije neposredno nakon završetka sednice.

“Najviše je dodato PU Leptirić, zakonski minimum koji im sleduje, zatim komunalno preduzeću za košenje zelenih površina, priključke na kanalizacionu i vodovodnu mrežu itd. Zapaža se da nema izdvajanja za puteve, a razlog je što smo odlučili da završimo kapitalne investicije, za koje treba mnogo novca. Ako se cena struje ne poveća mnogo do Nove godine možda ćemo uraditi još jedan rebalans i da tu sagledamo imamo li prostora za uređenje putne infrastrukture.

Ono što nam je takođe jako bitno i što smo želeli, ali nije bilo dovoljno sredstava u prvom rebalansu, to je izgradnja Seoske kuće u Vračeviću, za šta smo uradili projekat. Biće istih dimenzija kao Seoska kuća u Pepeljevcu, koja se gradi. Ako ne bude dovoljno novca ove godine, onda ćemo je sigurno raditi sledeće.

Narednih godina najveći deo budžeta izdvajaćemo za putnu infrastrukturu jer ćemo sve krupnije radove završiti u ovoj godini. Nadamo se da će Putevi Srbije nastaviti sa rekonstrukcijom glavnog puta koji prolazi kroz centar Lajkovca, u toku su radovi sanacije na samom ulazu u Lajkovac. Danas sam bio u JP Putevi Srbije i rekli su mi da će ove godine uraditi projektovanje sanacije ostalog dela puta kroz Lajkovac do izlaza na Ibarsku magistralu i sledeće godine, ako bude novca, krenuti u potpunu rekonstrukciju te deonice. Ove godine, ako bude novca, saniraćemo one deonice koje su devastirane, pre svega prolaskom teškog saobraćaja kroz Lajkovac”, dodao je predsednik Živković.

Među tačkama dnevnog reda predsednik Živković je izdvojio i Prve izmene i dopune Programa unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite. Uz predviđenih 12 miliona dinara dodato je još 700.000 radi angažovanja dva specijalista radiologije i specijaliste pulmologije, kao i za opremanje seoske ambulante u Slovcu koja je počela sa radom.

Promenjena je i Odluka o finansiranju vantelesne oplodnje, jedina razlika je da svaka porodica i svako lice koje bude htelo da konkuriše u ovom programu moraće da ima boravište na teritoriji naše opštine najmanje 12 meseci (do sada je bilo jedan dan). Inače, Lajkovac svake godine izdvaja između 4 i 5 miliona za finansiranje vantelesne oplodnje.

Na današnjoj sednici većnici su usvojili Odluku o Završnom računu budžeta za 2021. godinu, Prve izmene i dopune Programa uređivanja građevinskog zemljišta, Operativni plan odbrane od poplava za vode drugog reda, kao i predloge Statuta PU Leptirić, Gradske biblioteke i Ustanove za sport i omladinu.

Veće je usvojilo predlog Upravnog odbora Gradske biblioteke o promeni naziva ustanove, pa će  lajkovačka biblioteka poneti ime književnika Radovana Belog Markovića.

Related posts

Leave a Comment