TRIBINA UDRUŽENJA PENZIONERA “KOLUBARA” NA TEMU NASILJA NAD STARIMA

Za penzionere udruženja “Kolubara”, jednog od tri lajkovačka udruženja penzionera, danas je  realizovana tribina na temu nasilja nad starima.

U prelepo uređenom prostoru “Kolubarinih”penzionera na reci Kolubari, tribina je realizovana u saradnji sa Međuopštinskim Centrom za socijalni rad “Solidarnost”, Domom zdravlja i Crvenim krstom Lajkovac. 

Tribina je organizovana povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starima, koji je 15. juna, ali je sticajem okolnosti tribina upriličena danas.

Za razgovor na ovu temu nikada nije kasno, pa je današnja tribina bila vrlo uspešna I efektna.

Svaka vrsta nasilja je u malim sredinama tabu tema, a posebno nasilje nad starima. Evidentno je da je ova vrsta nasilja prisutna i u savremenom društvu, kao i da populacija starih nekako uvek nastoji da taj problem prikrije. Zato je važno o ovoj temi govoriti javno.  

“Nasilje širom sveta predstavlja ozbiljan javnozdravstveni, ali i društveni problem, kako u razvijenim tako i u nerazvijenim društvima. Nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje starijih osoba je nedovoljno vidljivo, nedovoljno prepoznato i nedovoljno prijavljen oblik kršenja ljudskih prava”, naglašeno je na današnjoj tribini.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijima, pokrenula je Međunarodna mreža za prevenciju nasilja nad starijima 2006. godine. U Srbiji je prvi put ovaj datum obeležen 15. juna 2007. godine na inicijativu i u organizaciji Crvenog krsta Srbije. Od tada se svake godine ovaj datum obeležava uz usku saradnju javnog i civilnog sektora.

Ujedinjene nacije su na zasedanju Generalne Skupštine održanoj 19. decembra 2011. godine u Njujorku zvanično prepoznale zlostavljanje starijih kao javno-zdravstvenog i društvenog, socijalnog problema koji ugrožava zdravlje starijih osoba i krši njihova ljudska prava. To je problem koji zahteva reagovanje međunarodne zajednice pa je 15. juni kao Dan borbe protiv nasilja nad starijima uvršten u kalendar Ujedinjenih nacija.

Prema procenama Svetske zdravstvene organizacije, 1 od 6 osoba starijih od 60 godina je doživela neki vid zlostavljanja, odnosno skoro 141 milion starijih osoba širom sveta. Ovaj broj je vrh ledenog brega jer su zanemarivanje, zlostavljanje i nasilje nad starijim osoba među najskrivenijim i nedovoljno istraženim oblikom kršenja ljudskih prava.

Ovogodišnji globalni događaj bavi se promocijom zdravog starenja, podizanjem svesti javnosti o problemu nasilja, ali i pomoći u istraživanju standarda za zaštitu starijih osoba od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja. Na globalnom događaju koji se organizuje pod sloganom „Borba protiv zlostavljanja starijih: Šta je sledeće? Pet prioriteta za Dekadu” učestvuje i Crveni krst Srbije.

Na osnovu procene stanovništva Republičkog zavoda za statistiku, podaci za Republiku Srbiju u 2021. godini pokazuju da je udeo lica od 65 i više godina iznosio 21,1% (2011. godine 17,3%), a udeo mađih od 15 godina iznosio je 14,3% (2011. godine 14,4%). Broj starijih u populaciji raste, ali se u nekim slučajevima povećava i rizik od nasilja.

Naglašeno je da postoje brojni faktori rizika od nasilja, kao i tipovi nasilja nad starim licima.

Kao najčešči tipovi nasilja nad starijim osobama apostrofirani su: fizičko nasilje, psihološko nasilje, finansijsko – odnosno materijalno nasilje ili eksploatacija , seksualno nasilje, zanemarivanje, samozanemarivanje, napuštanje…

Ove godine naglasak je i na Dekadi zdravog starenja, pa je od velikog značaja organizovati aktivnosti koje se odnose na međugeneracijsku solidarnost i zdravo starenje, pa je današnja tribina zapravo bila fokus grupa i svojevrsni dijalog na temu Zdravog starenja i međugeneracijske solidarnost u borbi protiv nasilja nad starijima.

Penzioneri su ovom tribinom, zajedno sa svojim saorganizatorima podsetili lokalnu zajednicu na Program brige o starijma i naravno na međugeneracijsku solidarnost i važnost odnosa mladih prema starijima, kao i značaj starijih volontera koji svakodnevno promovišu pozitivnu sliku starenja.

Related posts

Leave a Comment