NA RANG LISTI ZA BESPLATNU BANJSKU REHABILITACIJU 26 LAJKOVAČKIH PENZIONERKI

Pravo na besplatnu banjsku rehabilitaciju ostvarilo je u opštini Lajkovac 26 penzionera, koji su se javili na oglas za prijem zahteva za upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju za 2022. godinu, koji je prošlog meseca raspisao Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije.

Zanimljivo je da su na listi lajkovačkih penzionera isključivo žene, tako da će 26 lajkovačkih penzionerki u ovoj godini imati besplatnu banjsku rehabilitaciju. Naravno, penzionerke su na vrh liste dospele rangiranjem na osnovu ispunjenih traženih uslova, a ne po rodnoj osnovi.  

Rang lista penzionera koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju objavljena je u najavljenom roku, 21. radni dan od dana isteka oglasa i ona se u Lajkovcu nalazi na oglasnoj tabli Opštinskog udruženja penzionera, a istaknuta je i na ulazu u Klub penzionera.

 Na rang listu se može podneti prigovor nadležnoj komisiji u roku od pet radnih dana od dana njenog objavljivanja na oglasnoj tabli, odnosno do 1. juna. Komisija je dužna da u roku od pet radnih dana razmotri prigovore i utvrdi konačnu rang listu. Ako ne bude podnetih prigovora, ova rang lista je konačna.

Pravo na desetodnevnu besplatnu rehabilitaciju u banjama i lečilištima Srbije imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, sa prebivalištem na teritoriji Srbije, čija penzija iznosi do 30.978 dinara, i koji osim penzije nemaju druga lična primanja. Uslov je i da nisu koristili  besplatnu rehabilitaciju u 2020. i 2021. godini, uz prilaganje medicinske dokumentacije i penzionerske kartice.

Related posts

Leave a Comment