SJAJNI PARTNERI U SOLIDARNOSTI NA DELU

Sasvim izvesno, kako saznajemo u Povereništvu za izbeglice opštine Lajkovac, kao i ranijih godina, nastavlja se i u 2022. godini više nego uspešna saradnja opštine Lajkovac i Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije na raznovrsnoj pomoći izbeglim i interno raseljenim licima koji imaju prebivalište, odnosno boravište u ovoj opštini.

Poverenik za izbeglice i migracije opštine Lajkovac, Živorad Šušnjarević, rezimirajući dosadašnje sjajne rezultate izuzetno uspešne partnerske saradnje na pomoći i zbrinjavanju ove izuzetno osetljive kategorije stanovništva, za portal lajkovacnadlanu.rs je rekao:  

„Uprkos nenadanoj pandemiji, ekonomskim i demografskim  problemima sa kojima je naša opština, kao i druge opštine u Srbiji, suočena, pomoć našim sugrađanima koji su utočište sa prostora bivše Jugoslavije, pre gotovo tri decenije, potražili u ovoj opštini nikada nije prestala – niti će. Jasno je da dosadašnja pomoć Komesarijata opštini Lajkovac u građevinskim paketima, otkupom seoskih kuća sa okućnicom i dohodovnoj pomoći izgleda više nego impozantno i ogleda se, od 2008. godine, u približno 650.000 e bespovratno prenetih novčanih sredstava kao podrška ovim migracionim grupama. Ova dva partnera u projektima pomoći učestvuju zajednički, ali sa različitim procentima učešća i zadacima. Tako Komesarijat, kao finansijer i vodeća insitucija, učestvuje sa 90 % novčanih sredstava, dok opština Lajkovac „pokriva“ ostatak, ali je još zadužena za logističku, materijalnu i terensku pomoć pri realizaciji tih programa.

Da ovaj uhodani tim zaista dobro funkcioniše na terenu govori podatak da je do sada od 2008. godine podeljeno 71 građevinskih paketa (od 450.000 do 700.000 po porodičnom domaćinstvu) u vrednosti preko 35.000.000, zatim 25 paketa pomoći otkupom seoskih kuća sa okućnicom (do 1.500.000 po seoskoj kući)  u vrednosti preko 31.000.000 kao što je podeljeno i 45 paketa dohodovne pomoći (200.000 po porodičnom domaćinstvu) u vrednosti od 8.000.000 dinara.

Naravno, ne treba zaboraviti ni brigu Komesarijata za izbeglice za svakodnevni materijalni i finansijski položa ovih naših sugrađana, te im se svake godine, uz određene uslove, pruža jednokratna novčana pomoć od 15.000 dinara ili pomoć, u istoj vrednosti, u ogrevnom drvetu.

Uspešan start obeležio je i početak ove godine, konstatuje Šušnjarević, najavljujući nove vidove pomoći do kraja godine:  

„Od početka 2022. godine opština Lajkovac je dobila od Komesarijata jedan paket  bespovratne pomoći u građevinskom materijalu za izbegla lica u vrednosti od 700.000 dinara. Od strane Komesarijata nisu zanemarene ni institucije i naseljena mesta koja su ranijih godina pokazale visok nivo drustvene i migracione solidarnosti i svesti, pa je tako samo selo Bogovađa, u kome se nalazi Centar za azil, dobilo u leto prošle godine bespovratna namenska sredstava u visini od 1.600.000 dinara za rekonstrukciju otvorenih sportskih terena.

Do kraja 2022. godine Povereništvo za izbeglice opštine Lajkovac očekuje da dobije od Komesarijata nekoliko paketa pomoći otkupom seoskih kuća sa okućnicom za izbegla i interno raseljena lica, kao i pakete dohodovne pomoći. Naravno, kao i svake godine krajem leta, počinje relizacija jednokratne novčane pomoći i pomoći u ogrevnom drvetu.“

Poverenik za izbeglice i migracije opštine Lajkovovac Živorad Šušnjarević je na kraju pozvao sva izbegla i interno raseljena lica, koja imaju boravište/prebivalište na teritoriji lajkovačke opštine, a koji do sada nisu koristili navedene vidove pomoći, da se jave u Povereništvo za izbeglice u Gradskoj kući Lajkovac, radi konsultacija i moguće pomoći.

Related posts

Leave a Comment