PROŠIRENA PRAVA IZ OBLASTI VANTELESNE OPLODNJE

Kao što je ranije najavljeno, u skladu sa demografskom politikom, ove godine su uvedena dodatna proširenja prava iz oblasti vantelesne oplodnje na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO).

Kada se pojavi na stručnoj komisiji žena treba da ima do navršene 43 godine života.

Novina u 2022.godini je da parovi koji nemaju decu imaju pravo na neograničeni broj stimulisanih postupaka BMPO (biomedicinski potpomognute oplodnje) i neograničeni broj krioembrootransfera (u odnosu na dosadašnja tri krioembriotransfera).

Za drugo dete, parovi imaju pravo na 2 stimulisana postupka BMPO i 3 krioembriotransfera (u odnosu na dosadašnji 1 krioembriotransfer), bez obzira da li je prvo dete dobijeno iz postupka BMPO. Na ovaj način omogući će se postupci BMPO parovima koji žele drugo dete, bez obzira da li je prvo dete iz trudnoće koja je ostvarena spontano ili postupcima BMPO.

Velika promena u postupku lečenja neplodnosti iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja  jeste da su u postupak po prvi put  sada uključeni i parovi kod kojih muški partner ima problem  sa azospermijom

Ove godine postupak vantelesne oplodnje (VTO) parovi mogu  da obave u jednoj od 6 državnih ili 13 privatnih ustanova. Parovi imaju pravo izbora u kojoj ustanovi će da se obavi postupak VTO. Spisak ustanova je objavljen na sajtu RFZO.

Novine u oblasti vantelesne oplodnje saopštio je Milan Vilotić, v.d. direktora Filijale RFZO za Kolubarski okrug, sa sedištem u Valjevu.

Related posts

Leave a Comment