„KOLIKI JE MOJ DEO?“ – PROJEKAT ŽUKO O ŽENSKOM PRAVU NA NASLEDSTVO

Žensko udruženje kolubarskog okruga najavljuje novi projekat pod nazivom ’’KOLIKI JE MOJ DEO?’’, a koji će se baviti ženskim pravom na nasledstvo.

Projekat ima za cilj smanjenje rodnih stereotipa i slabljenje postojećih zajedničkih obrazaca nasleđivanja, po kojima muškarac treba da bude vlasnik imovine.

Kroz kampanju, informisanje i edukaciju stanovništva u 7 lokalnih samouprava: Lazarevac, Lajkovac, Ljig, Mionica,  Osečina, Mladenovac i Aranđelovac,  ŽUKO želi da obuhvati što veći broj stanovnika i stanovnica jer prema popisu iz 2011. godine, na ovim  teritorijama živi ukupno 213.493 stanovnika od kojih su 109.224 žene.

„Ovim projektom želimo da povećamo svest stanovnika, a posebno žena sa ruralnog područja o pravima u oblasti nasleđa i o negativnom uticaju rodno zasnovanih stereotipa i tradicionalnih obrazaca na položaj žena u društvu. Takodje kroz ovaj projekat želimo da edukujemo i mlade srednjoškolskog uzrasta o negativnom uticaju rodnih obrazaca u vezi sa nasleđivanjem i sticanjem imovine. U Srbiji ćerke i sinovi imaju jednaka prava nasleđivanja imovine ali u praksi se i dalje često može videti da su devojčice i žene diskriminisane. Žene se i dalje odriču nasljedstva u korist braće, sinova ili drugih muških članova porodice ili rođaka. U pogledu bračnog nasleđivanja, Zakonom je propisano je da se nepokretnost upisana na ime jednog supružnika za vreme braka smatra zajedničkom bračnom imovinom. U praksi, u slučaju razvoda, žena obično treba da dokaže svoju ulogu u sticanju te imovine kroz dugu i skupu parnicu“, navodi Marina Đurović, koordinatorka projekta.

Projekat će  trajati godinu dana i podržan je od strane agencije Ujedinjenih Nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji.

Related posts

Leave a Comment