DO SRETENJA U GALERIJI KULTURNOG CENTRA  DOSTUPNA IZLOŽBA “KOLUBARCI U OSLOBODILAČKIM RATOVIMA 1912 – 1920”

Vašoj pažnji posebno preporučujemo aktualnu izložbenu postavku panoa, originalnih fotografija i predmeta „Kolubarci u oslobodilačkim ratovima 1912-1920“ autora Zorana Antonijevića iz Lazarevca, u Galeriji Kulturnog centra “Hadži Ruvim” Lajkovac, koja će javmosti biti dostupna do 15. februara.

U organizaciji lajkovačkog Kulturnog centra, ova izložbena postavka otvorena je u susret Danu državnosti.

Pored eksponata Zorana Antonijevića, izložbenu postavku čine i predmeti iz iz bogate riznice Lajkovčanina Dušana Milovanovića, koje je sam godinama pasionirano sakupljao.

Sam čin otvaranja izložbe imao je multimedijalni karakter. Gostujući umetnici ovog multimedijalnog priograma bili su su pesnici, – poput Aleksandra Karića, istoričari umetnosti, predstavnici Saveza potomaka ratnika 1912-1920.

Brojne, brižljivo odabrane rodoljubive melodije i pesme posvećene oslobodilačkim ratovima izveo je asambl „ Staro vino“.

Vrlo kreativno i nadahnuto, voditelj programa na otvaranju izložbe bio je Milutin Ranković, direktor Kulturnog centra.

Prisutnima se u ime Istorijskog arhiva Valjevo obratila Zorica Jeremić Sević.

Sve u svemu, brojna publika imala je jedan kompletan doživljaj koji oživljava patriotski duh i čuva uspomenu na pretke koji su se na ovim prostorima borili za slobodu, podstičući na sakupljanje i čuvanje svega što o tome svedoći.

Na otvaranju izložbe je napomenuto i da na području opštine Lajkovac ima 14 nosilaca Karađorđeve zvezde, što bi zasigurno moglo biti tema nekog narednog novog  projekta.

Biografija autora izložbe:

Zoran Antonijević rođen je 24. jula 1953. godine u Vreocima. Apsolvent je na PMF u Beogradu – smer kibernetika i diplomirani ekonomista. Radio u RB“Kolubara“, „Dunav osiguranju“, „Mostogradnji“, „Gasbetonu“, računskom centru „Centroprom-Beograd“. Danas se profesionalno bavi problematikom informacije, bazama i obradom podataka, kao i obukom učenika svih godišta u svojoj firmi „Neđo maveritk”. Takođe, bavi se civilnim aktivizmom, naučno-istraživačkim i humanitarnim radom. Saradnik je Instituta za srpski jezik SANU, kao i član saveza novinara Srbije. Povremeno piše članke za lokalne listove i sarađuje na svim lokalnim radio i televizijskim stanicama. Član je srpskog akademskog društva „Vizantija” Beograd i osnivač udruženja „Potomaka ratnika 1912-1920” u Vreocima, Kruševici i Bistrici, kao i osnivač udruženja „Ćirilica“ u Lazarevcu. Autor izložbi „Rodoslov kao izazov“, „Kolubarci u balkanskim ratovima i Velikom ratu (1), „Kolubarci u balkanskim ratovima i Velikom ratu (2)“.

Na otvaranju izložbe govorila je istoričarka umetnosti Aleksandra Tanić.

“Autor izložbe Zoran Antonijević, lajkovačkoj publici se predstavlja kao arhivista koji se ličnim zalaganjem i potrebom bavi istraživačkim radom vezanim za Balkanske ratove i Prvi svetski rat, pre svega sakupljanjem dokumentacije koja u fokusu ima ratnike Kolubarce, njihov doprinos i pojedinačni značaj u događajima koji su se odvijali u Oslobodilačkim ratovima. S obzirom na to da je neveliki broj ratnika vodio dnevnike, a da se u ovom turbulentnom istorijskom periodu teško i stiglo zapisivati, malo dokumenata je ostalo na raspolaganju kako bi se verodostojno i hronološki pratila dešavanja na ratištu ili, pak, dobio jasniji uvid u neka subjektivna i intimna razmišljanja boraca. Međutim, zapisivanjem njihovih priča, sačuvane su od zaborava brojne lične istorije koje su potpomogle da se uokviri jedna konačna slika o ovom periodu istorije srpskog naroda, koja nikada nije samo zbir hladnih naučnih perspektiva i interpretacija velikih događaja koji su izmenili lice sveta, već i odnos prema sudbini običnih ljudi. Ovu izložbu Antonijević je postavio na pokretne panoe kako bi se olakšala mobilnost same postavke. Izradu panoa su pomogli Sindikat direkcije RB Kolubara i Savet za mlade GO Lazarevca. Posebno je važno istaći edukativan karakter ovako koncipirane izložbe, koja za cilj ima i iniciranje prikupljanja i čuvanje bogatog materijalnog nasleđa. Sva arhivska građa je autentična i dobrim delom nalazi se u vlasništvu samog autora”, istakla je recezent izložbe Aleksandra Tanić, istoričar umetnosti.

Related posts

Leave a Comment