POČELA REALIZACIJA PROGRAMA HOBOTNICA, NAMENJENOG ŽENAMA SA SEOSKOG PODRUČJA

U Gradskoj kući u Lajkovcu, danas u podne održana je prva info sesija, čime je označen početak osmomesečnog projekta pod  nazivom Hobotnica, namenjenog ženama sa seoskog područja mioničke i lajkovačke opštine.

Žene su ispoljile značajno interesovanje za ovaj projekat, što nije iznenađujuće, imajući u vidu rezultate dosadašnjih projekata ovog tipa, koji su značajno pomogli osnaživanju žena na selu.

Žensko udruženje kolubarskog okruga u saradnji sa Gender Knowledge Hub-om okupio je žene oko  programa Hobotnica, koji će se sprovoditi u Lajkovcu i Mionici.

U program Hobotnica biće uključeno do 40 žena iz Lajkovca, za koje će u trajanju od 8 meseci biti organizovane različite vrste pomoći i edukacija, kao što su besplatna obuka u korišćenju modernih tehnologija, pružanje pravne pomoći, lekarski pregledi, pomoć u započinjanju sopstvenog posla, pomoć deci žena iz ruralnog područja u savladavanju školskog gradiva iz engleskog jezika…

Sve učesnice programa prethodno popunjavaju pripremljene upitnike, koji zapravo kristališu njihove potrebe, nakon čega se aktivno uključuju u realizaciju projekta.  

Program Hobotnica sprovodi Žensko udruženje kolubarskog okruga u saradnji sa Gender Knowledge Hub-om. ŽUKO deluje na području 7 opština, kroz programe je kupilo 167 žena sa sela, sa kojima kontinuirano komunicira.

Ovaj program je svojevrstan odgovor na pandemiju Covid – 19. Najpre je napravljen tromesečni upitnik koji je omogućio da se spoznaju potrebe žena u Mionici, u kome je učestvovalo 59 žena i 26 dece. Program će trajati 8 meseci i imaće ukupno 8 usluga, pa otuda i simbolični naziv projekta, zbog osam pipaka koje hobotnica ima.

Cilj programa je da se smanji radno opterećenje, kroz koje žene prolaze svakodnevno: rad u domaćinstvu, na njivi, brigao deci i o starim licima u domaćinstvu…

Usluge obuhvaćene programom Hobotnica su:

Aktivnosti programa Hobotnica odvijaju se kao deo projekta nemačko-srpske saradnje “Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe” (“Social Services for Vulnerable Groups”) koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju.

Related posts

Leave a Comment