URUČENE NAGRADE ZA POKRETAČE PROMENA ZA 2021. GODINU

Najbolji pokretači promena u Srbiji, motivisani građani koji istrajavaju u naporima da poboljšaju živote svojih sugrađana u oblastima kao što su zaštita životne sredine, komunalni problemi, podrška samohranim roditeljima, pomoć mamama, podrška osobama sa autizmom, korišćenje inovatinih tehnologija u odbrani aktivizma, nagrađeni su danas priznanjem Pokretači promena 2021. Ovo priznanje dodeljuje Beogradska otvorena škola, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) od 2019. godine.

Među nagrađenima je Milica Nikolić, osnivačica Udruženja za pomoć osobama sa autizmom „BaziMili”Lajkovac.

Nagrade su i ove godine dodeljene u četiri kategorije: Saradnjom do promene, primeri dobre prakse i uspešne saradnje javnih vlasti i organizacija civilnog društva; Prvi glas građana – kampanjа koja je kroz svoje aktivnosti javnog zagovaranja pokrenula veliki broj građana oko nekog cilja; Pohod na aktivizam – uspešne inicijative neformalnih grupa; Pokretač promena – za angažman i pokretačku inicijativu pojedinaca koju su podelile dve dobitnice nagrada:

Milica Nikolić, osnivačica Udruženja za pomoć osobama sa autizmom „BaziMili”Lajkovac je dobitnik nagrade u kategoriji Pokretač promena – za angažman i pokretačku inicijativu pojedinaca.

Komitet za dodelu nagrade uručio je i četiri specijalne zahvalnice. 

Nagrade su i ove godine dodeljene u četiri kategorije.

I kategorija: Saradnjom do promene, primeri dobre prakse i uspešne saradnje javnih vlasti i organizacija civilnog društva

·         Dobitnik nagrade: Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije za kampanju za borbu protiv krivolova 2021. Zahvaljujući inicijativi „Spasite prepelice – prijavite vabilice!“ proglašena je zabrana lova na grlice i prepelice do 2025. godine.

II kategorija: Prvi glas građana – kampanjа koja je kroz svoje aktivnosti javnog zagovaranja pokrenula veliki broj građana oko nekog cilja.

●        Dobitnik nagrade: Udruzenje građana „Volim Padinjak” za rešavanje komunalnih problema stanovnika MZ Padinska Skela

III kategorija: Pohod na aktivizam – uspešne inicijative neformalnih grupa.

·         Dobitnik nagrade: Ženski solidarni front Vranje za Humanitarni bal organizovan kako bi se obezbedila sredstva za materijalnu podršku deci/porodicama koje su izgubile radno sposobnog člana usled posledica Covid-19.

IV kategorija: Pokretač promena – za angažman i pokretačku inicijativu pojedinaca koju su podelile dve dobitnice nagrada:

●        Zvezdana Luković za inicijativu „Nevađani za Nevade” – protest protiv izgradnje asfaltne baze u Gornjem Milanovcu

●        Milica Nikolić, osnivačica Udruženja za pomoć osobama sa autizmom „BaziMili”

Komitet za dodelu nagrade uručio je i specijalnu zahvalnicu: 

●        Uniji Treći Beograd za najvidljiviju kampanju. Unija Treći Beograd uspela je da odbrani Baru Reva – netaknuto prirodno dobro u kome žive zaštićene vrste životinja. Aktivisti su dan i noć dežurali na Revi, kako bi sprečili da ovo prirodno dobro postane postrojenje za građevinski otpad.

●        Udruženju Mame su zakon za odbranu prava mama.

●        Igoru Veliću, master inž. saobraćaja, predsedniku Udruženja Sigurne staze iz Bora za upotrebu IKT-a u aktivizmu.

●        Udruženju Jadovnik za doprinos multisektorskoj saradnji.

Nakon dodele nagrada održana je i panel diskusija Otpornosti građana u aktivizmu, tokom koje su učesnici panela pod supervizijom razgovarale o preprekama na koje nailaze aktivisti u svom delovanju – ličnim i kolektivnim. Poseban akcenat stavljen je na lični razvoj i njegov dalji uticaj na aktivnosti društvenih aktivista, održivost njihovog delovanja, kao i na njihovo ukupno blagostanje.

Godišnja nagrada za Pokretače promena dodeljuje se u okviru projekta „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju”, a koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj projekat realizuje Beogradska otvorena škola (BOŠ) u saradnji sa Fondacijom BFPE za odgovorno društvo (BFPE) i Balkanskom istraživačkom mrežom Srbija (BIRN).

Related posts

Leave a Comment