LAJKOVAČKO KOMUNALNO DETEKTOVALO JOŠ JEDAN KVAR U ĆELIJAMA

Komunalno preduzeće je lociralo kvar u Ćelijama, u toku je popravka cevovoda, a normalizacija vodosnabdevanja se očekuje do 15 časova. To je četvrti kvar u nizu koji je na toj lokaciji otkriven u poslednja tri meseca. Zbog toga su stručne službe komunalnog odlučile da u narednom periodu zamene 200 metara ove linije, koja ima tri priključka.

Ovo je očigledan primer dotrajalosti cevovoda, koji će “Gradska čistoća” zameniti iz sopstvenih prihoda, kako bi neutralisala gubitke. Ovakav pristup dao je rezultate u prethodne dve godine jer na zamenjenim linijama nema kvarova i postignuta je značajna ušteda vode.

Slični kvarovi se dešavaju na mestima na kojima su potrošači sami postavljali cevi pre 20 i više godina. To su cevi lošijeg kvaliteta koje su pritom dotrajale, a ne odgovaraju standardima cevi koje sada primenjuje lajkovačko komunalno preduzeće

Related posts

Leave a Comment