ZAVRŠNI KORACI KA USLUZI LIČNI PRATILAC DETETA

Prilagođena trenutnoj epidemijskoj situaciji u zemlji i uz poštovanje svih mera za sprečavanje zaraznih bolesti, u Lajkovcu je u toku trodnevna obuka polaznika za uslugu socijalne zaštite lični pratilac deteta.

Obuka ima za cilj, da uslugu ličnog pratioca u ovoj sredini konačno “stavi na noge”, rekla je defektolog Ana Dragojević, jedan od predavača i instruktora obuke, koju realizuje Društvo za cerebralnu i dečiju paealizu Ivanjica “Korak po korak”.

Defektolog Dragojević je naglasila, da je opština Lajkovac blagovremeno prepoznala potrebu za uvođenjem ove usluge socijalne zaštite i da su prema njenim saznanjima namenski opredeljena sredstva za realizaciju usluge ličnog pratioca. Rekla je i da aktuelna obuka sadrži različite nivoe informacija: šta obuhvata ta usluga, zapravo koje su sve to usluge, koja su to deca sa smetnjama u razvoju, koje su to njihove osnovne karakteristike i potrebe i dodala: “Trudićemo se da tokom obuke našim polaznicima prenesemo znanje I iskustvo, a samim tim da ih uvedemo u uslugu lični pratilac. Imamo šest polaznika obuke, pet polaznika je iz Lajkovca i jedan polaznik je iz Valjeva. Tu smo da im prenesemo sve što je neophodno. S obzirom da sam iz te struke, radim kao defektolog, znam da je u sistemu ova usluga preko potrebna. Uvek sam za to, da apsolutno sve opštine, sve lokalne samouprave koje imaju mogućnosti, prepoznaju uslugu ličnog pratioca i da ova usluga socijalne zaštite što pre otpočne u praksi. Usluga ličnog pratioca je u opštini Lajkovac prepoznata i kreće. Svi neophodni akteri su je ovde prepoznali i nadam se da će svi činioci i svi faktori da se sklope i da će usluga lični pratilac deteta u ovoj sredini blagovremeno da zaživi. U Srbiji, do sada, ranije nije veliki broj lokalnih samouprava imao ovu uslugu socijalne zaštite, a potrebe za tim ima. Sve veći broj lokalnih samouprava se budi i već imamo značajan broj gradova koji već imaju kao redovnu uslugu socijalne zaštite upravo uslugu ličnog pratioca deteta.”

Ličnim prisustvom delu obuke uverili smo se već na samom početku, da je obuka interaktivnog karaktera,  sa višedisciplinarnim teoretskim i praktičnim pristupom i da će sasvim izvesno polaznicima obezbediti neophodna znanja i veštine za pružanje usluge ličnog pratioca deteta.

Opština Lajkovac spade u red lokalnih samouprava koje veliku pažnju posvećuje socijalnoj politici. Kao takva, lokalna samouprava finansira niz mera socijalne politike i socijalne zaštite i to se prepoznaje u okruženju. Posebno se prepoznaju pozitivne namere lokalne samouprave i lokalne aktivnosti na planu usluga socijalne zaštite osetljivih grupa.

Inicijativu za uvođenje usluge ličnog pratioca deteta pokrenulo je Udruženje BaziMili, neposredno po svom osnivanju.

Aktivnosti oko uvođenja usluge lični pratilac deteta otpočele su u Lajkovcu još krajem pretprošle godine, usledilo je dosta brzo i donošenje neophodnih odluka na nivou lokalne samouprave, tako da bi u redovnim okolnostima usluga već uveliko zaživela, a u novonastaloj situaciji usled pandemije, prema tvrdnjama nadležnih, Lajkovac će sasvim izvesno vrlo brzo biti spreman da uđe u red, za sada još uvek manjeg broja opština u kojima usluga lični pratilac deteta, koja je zapravo i zakonska obaveza, i praktično funkcioniše.

Radionica na temu “Razvoj usluga socijalne zaštite usmerenih ka potrebama korisnika”, održana svojevremeno u Gradskoj kući u Lajkovcu, a kojoj su prisustvovali svi relevantni akteri u lokalnoj zajednici, bila je učinkovita i dala je početne procene i osnove za mapiranje usluga koje bi mogle biti uspostavljene ili unapređenje u narednom periodu, realizacijom tematskog projekta.

Naime, Opština Lajkovac je jedana od 15 lokalnih samouprava iz pet okruga u Srbiji, koja je potpisala Memorandum o saradnji na projektu koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) u partnerstvu sa resornim ministarstvom (Ministarstvo za rad, zapošljavanjе, boračka i socijalna pitanja), a koji za cilj ima podršku unapređenju sistema pružanja usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou usmerenu na potrebe najosetljivijih društvenih grupa.

Pored lokalne samouprave, zasluge za uvođenje usluge lični pratilac deteta imaju, pre svega Udruženje BaziMili, resorno ministarstvo, GIZ i NALED, a svakako i svi lokalni subjekti u lancu koji su prepoznali potrebu I održivost ove usluge socijalne zaštite.  

Cilj ovog projekta je unapređenje usluga socijalne zaštite koje odgovaraju na potrebe osetljivih grupa u lokalnim zajednicama koje su izabrane za učešće na projektu. Lajkovac je tada izabran, nakon obilaska 39 opština iz pet okruga, za jednu od 15 pilot opština koje će učestvovati na Projektu Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe.

Usluga socijalne zaštite lični pratilac deteta, namenjena deci sa teškoćama u razvoju uključenoj u vaspitno obrazovni proces, prvobitno je trebala da zaživi od početka ove školske godine, ali su okolnosti izazvane pandemijom uticale na dinamiku njene realizacije.

Opština Lajkovac je sada na korak do praktične realizacije usluge lični pratilac deteta.

Related posts

Leave a Comment