START DRUGOG POLUGODIŠTA ZA OSNOVCE 18. JANUARA

Pandemija je prouzrokovala promene u nastavnom kalendaru u prvom polugodištu, ali te promene su prouzrokovale i promene u drugom polugodištu. Po najnovijoj odluci početak drugog polugodišta za osnovce je planiran za ponedeljak 18. januar 2021., učenici osmog razreda završavaju školsku godinu 8. juna, dok učenici ostalih razreda završavaju školsku godinu 22. juna 2021. godine. Prolećni raspust je planiran za period od 30. aprila do 10. maja.

Aktivnosti malih maturanata su planirane za 26. i 27. mart (probni završni ispit), odnosno za 23., 24. i 25. jun 2021. kada je planiran završni ispit.


Biljana Žujović, direktorka lajkovačke OŠ “Mile Dubljević” je najavljujući početak drugog polugodišta za lajkovačke osnovce naglasila najvažnije informacije za sam početak i organizaciju rada :

“Drugo polugodište školske 2020/2021. godine za učenike Osnovne škole “Mile Dubljević” počinje 18. januara 2021. godine .

Rad će biti organizovan na osnovu Stručnog uputstva za organizaciju i realizaciju obrazovno- vaspitnog rada u osnovnoj školi u školskoj 2020/20121.godini.

U našoj školi nastava će biti realizovana po modelu koji je na sastanku Pedagoškog kolegijuma, Tima za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove i Nastavničkog veća usvojen u avgustu 2020. godine i na način na koji je organizovan od 1. septembra.

Učenici mlađih razreda i učenici starijih razreda u IO Bogovađa i Bajevac nastavu će pohađati svakodnevno pre podne .

Učenici mlađih razreda matične škole nastavu će pohađati svakodnevno podeljeni u dve grupe prema određenoj satnici i dinamici, dok će učenici starijih razreda matične škole nastavu pohađati popodne,takođe podeljeni u dve grupe, naizmenično neposredno i onlajn prema utvrđenom rasporedu i satnici.

Časovi će trajati 30 minuta.

Prevoz za učenike putnike će biti organizovan kao u prva tri meseca ove školske godine. I dalje se moraju poštovati sve epidemiološke mere.

Sve detalje u vezi početka nastave u drugom polugodištu učenici će dobiti od svojih odeljenskih starešina.”

Related posts

Leave a Comment