PROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA U OPŠTINI LAJKOVAC

Na osnovu Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama i Uredbe o sastavu načinu i organizaciji rada štabova za vanredne situacije , Štab za vanredne situacije opštine Lajkovac na vanrednoj telefonskoj sednici održanoj dana 28.11.2020.godine, doneo je: Z A K Lj U Č A K, kojim se predlaže predsedniku opštine Lajkovac da proglasi vanrednu situaciju na teritoriji teritorije opštine Lajkovac.


Štab za vanredne situacije na osnovu procene rizika i očekivanog daljeg razvoja situacije na području ugroženom opasnošću a usled pogoršanja epidemiološke situacije izazvane širenjem zarazne bolesti covid-19, predlažio je predsedniku opštine Lajkovac da PROGLASI, vanrednu situaciju na celoj teritoriji opštine Lajkovac, a usled pogoršanja epidemiološke situacije izazvane pandemijom Covid-19.


Štab će redovno informisati i obaveštavati stanovništvo i javnost o svim bitnim činjenicama od značaja za zaštitu i spasavanje, kao i o prestanku opasnosti zbog kojih je vanredna situacija proglašena.

Na osnovu Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama , i Zakona o lokalnoj samoupravi i Statuta opštine Lajkovac, a na osnovu Zaključka opštinskog štaba za vanredne situacije gradske opštine od 28.11.2020.godine, predsednik opštine doneo je, O D L U K U o proglašenju vanredne situacije za celu teritoriju opštine Lajkovac.


Proglašava se vanredna situacija za celu teritoriju opštine Lajkovac.


Vanredna situacija se proglašava, zbog pogoršanja epidemiološke situacije i sprovođenja operativnih mera zaštite i spasavanja.


O sprovođenju ove odluke staraće se opštinski štab za vanredne situacije opštine Lajkovacu skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama.


Odluka će biti dostavljena Okružnom štabu za vanredne situacije Kolubarskom UO, Republičkom štabu za vanredne situacije – Sektoru za vanredne situacije, Odeljenju za VS u Valjevu, javnim preduzećima, ustanovama i drugim učesnicima u sprovođenju mera zaštite i spasavanja.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja/odmah i biće objavljena u Službenom glasniku opštine.

PREDSEDNIK
OPŠTINE LAJKOVAC
Andrija Živković

Related posts

Leave a Comment