OKONČANE RADIONICE U OKVIRU PROJEKTA “VIŠE ŠANSI ZA BOLJE MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA U ZAPADNOJ SRBIJI”

Potencijalni korisnici podrške za zapošljavanje u okviru projekta „Više šansi za bolje mogućnosti zapošljavanja u Zapadnoj Srbiji“, u koji je uključena i opština Lajkovac, odabrani po Javnom pozivu realizovanom sredinom godine, prošli su dvonedeljnu obuku kroz radionice realizovane u Valjevu.


U skladu sa svim merama u borbi protiv Covid – 19, tokom prethodne dve sedmice, u Valjevu su održane radionice na projektu koje su obuhvatile sva tri programa; start up, program poljoprivrede i radne prakse. Cilj je, između ostalog, bio da odabrani kandidati uz pomoć predavača napišu biznis planove, koji će se kasnije bodovati.


Iz opštine Lajkovac, za program start – up podršku treba da dobiju do dva kandidata, za poljoprivredu do četiri, kao i za radne prakse četiri kandidata biće odabrana.


Projekat “Više šansi za bolje mogućnosti zapošljavanja u Zapadnoj Srbiji”, čija realizacija je u toku, implementira Grad Valjevo u partnesrstvu sa Centrom za integraciju Roma Valjevo, Opštinom Koceljeva i Udruženjem Regionalna prava manjina iz Lajkovca. Ove mogućnosti su deo šireg projekta Nemačke razvojne saradnje u inkluziji Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji koje sprovodi GIZ.


Opšti cilj projekta je doprinos smanjenju siromaštva, nejednakosti i jačanje socijalne inkluzije na teritoriji Valjeva, Koceljeve, Mionice i Lajkovca. Kontinuirano se mora raditi na dostupnosti informacija širem krugu ljudi, poručuju učesnici u realizaciji projekta.


Realizacija projekta “Više šansi za bolje mogućnosti zapošljavanja u Zapadnoj Srbiji” ocenjuje se kao uspešan primer saradnje civilnog sektora, gradova i opština Zapadne Srbije, u podizanju kapaciteta zapošljavanja Roma i drugih marginalizovanih grupa, povratnika po sporazumu o readmisiji drugih društveno osetljivih grupa.


U okviru obuka, polaznici su imali priliku da stiču znanja u kontekstu poboljšanja sopstvene socijalne inkluzije. Predavači i organizatori obuke kažu, da je grupa polaznika obuke dobro odabrana i da u narednom periodu može biti dobar zagovarač zapošljavanja ljudi iz romskih naselja i drugih osetljivih grupa. Kroz obuku, polaznici su imali priliku da postanu svesni svojih kapaciteta i mogućnosti, kao i da steknu potrebna znanja, a istovremeno i da sagledaju šta im je dostupno na lokalnom tržištu, na koji način mogu da ostvare zaposlenje. Kroz radionice su imali priliku da spoznaju i značaj dokvalifikacije i prekvalifikacije, kako bi povećali svoje mogućnosti zapošljavanja.


U ovoj oblasti je od izuzetnog značaja podrška lokalnih samouprava, jer bez tog mehanizma ne može se doći do konačnog cilja, a to je zaposlenje. Bitna je podrška i svih drugih, od nevladinih organizacija, koordinatora za romska pitanja, zdravstvenog medijatora, pedagoškog asistenta, do NSZ, istakli su predavači tokom realizacije radionica.


Jedna od polaznica obuke, Milena Kojić iz Lajkovca kaže: “Na ove obuke sam išla, da bih našla posao. Želela bih naravno da nađem posao. Zbog toga sam i došla, da bih omogućila bolji život za mene i moju porodicu. Naučila sam mnoge potrebne stvari i po meni je ovo baš lepo. Naravno da je ovo prvi korak da naučimo kako treba da se ponašamo sa poslodavcima. On nam omogućava da se bolje upoznamo kako ćemo i šta ćemo dalje.”


Projekat “Više šansi za bolje mogućnosti u Zapadnoj Srbiji” će omogućiti zapošljavanje 20 lica, prvenstveno Roma, ali i povratnika koji će unaprediti njihove kompetencije za obavljanje pojedinih poslova. Druga grupa od 20 lica će dobiti pomoć u pokretanju spstvenog biznisa – samozapošlajavanja, a njih 10 će dobiti materijalne subvencije. U trećoj grupi 20 poljoprivrednika iz te populacije dobija podršku kroz obuku, od toga njih 10 dobija opremu za razvoj poljoprivredne delatnosti.


Projekat se realizuje u okviru programa „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, a koji se sprovodi u okviru Nemačke razvojne saradnje. Projekat realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju, u saradnji sa Kabinetom potpresednice Vlade Republike Srbije kao predsednice Koordinacionog tela za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016-2025 godine.

Related posts

Leave a Comment