ZIMSKA SLUŽBA U LAJKOVCU SPREMNO DOČEKUJE SEZONU

Zimsko održavanje povereno lajkovačkom komunalnom preduzeću

Opštinski štab za vanredne situacije opštine Lajkovac razmotrio je i usvojio Plan zimskog održavanja ulica i lokalnih i nekategorisanih puteva u predstojećoj zimskoj sezoni (2020/2021) na teritoriji opštine Lajkovac. Na istoj sednici, neminovne izmene pretrpeo je poslovnik o radu Štaba za vanredne situacije opštine Lajkovac, koji je zapravo usklađen sa novom zakonskom regulativom u toj oblasti, pre svaga sa Zakonom o rizicima i novim Pravilnikom o Civilnoj zaštiti. Štab je takođe razmatrao i druge aktuelne teme iz svoje nadležnosti. Sednicom je predsedavao komandant štaba Andrija Živković, a pored članova štaba sednici je prisustvovao i Branislav Sarić, koji je na nivou okruga zamenio načelnika Milana Mihailovića po njegovom odlasku u penziju.


Za Koordinatora zimske službe za održavanje ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Lajkovac imenovan je Obrad Milutinović, zamenik predsednika opštine Lajkovac, a za zamenika, Branko Ivanović (koordinator za vanredne situacije), koji menja koordinatora zomske službe u njegovom odsustvu.


Zimsko održavanje ulica u gradu i lokalnih puteva na teritoriji opštine Lajkovac povereni su od strane opštine Lajkovac Ugovorom lajkovačkom JP Gradska čistoća, koje će poslove zimskog održavanja izvoditi prema usvojenom Plan zimske službe. Lice određeno za organizovanje i praćenje realizacije Plana zimske službe je Snežana Toroman.


U naseljenom mestu Lajkovac, ulice koje se održavaju u zimskim uslovima u prvom i drugom prioritetu, imaju ukupnu dužinu 36,9 km.


Na teritoriji opštine Lajkovac, dužina lokalnih i nekategorisanih puteva koji se održavaju u zimskim uslovima u prvom i drugom prioritetu iznosi 102.55 km, od kojih je veći deo sa asfaltnim zastorom, tačnije 90,80 km.


Za predstojeću zimsku sezonu na zalihama ima oko 64,8 tona kamene rizle i 24 tona industrijske soli i 1000 litara pogonskog goriva euro dizela, kao i 550 kg kalcijum hlorida.


Usvojeni Plan zimske službe posebno reguliše putne pravce na području opštine Lajkovac koji se odnose na prevoz đaka, kao i pravce na kojima ima nepokretnih lica, lica koja idu na hemodijalizu, kao i trudnica.


Mehanizacija i ljudstvo JP Gradska čistoća spremni su za predstojeću zimsku sezonu, konstatovano je na sednici Štaba za vanredne situacije opštine Lajkovac.

Related posts

Leave a Comment