SKUPŠTINA “EKO – TAMNAVE” ODRŽANA U LAJKOVCU

Deponija Kalenić, ako sve bude teklo po planu, a za to su se konačno izgleda stekli svi uslovi, mogla bi početi sa radom 2023. godine. Pored zaokruživanja izvesne finansijske konstrukcije, neophodno je i da lokalne samouprave ujedinjenje oko projekta ispune svoje obaveze. Nakon formiranja Vlade i izbora novog ministra za zaštitu životne sredine, stiču se uslovi da godina bude završena onako kako je i planirano, konstatovano je danas u Lajkovcu.

Lajkovac je danas bio domaćin druge po redu redovne sednica trećeg saziva Skupštine (za mandatni period od 2020. – 2024. godine) Privrednog društva Regionalni centar za upravljanje otpadom “Eko-Tamnava”d.o.o. Ub.

U nastavku realizacije kapitalnog projekta od državnog značaja i najbitnijeg projekta u državi u oblasti zaštite životne sredine, sednicom u Gradskoj kući u Lajkovcu predsedavao je direktor “Eko-Tamnave” Zoran Petrović.

Danas u Lajkovcu, svojena je informacija o podnošenju Zahteva Vladi Republike Srbije i resornom ministarstvu za finansiranje projektnih aktivnosti na izgradnji objekata i postrojenja, opremanju i funkcionalnom osposobljavanju Regionalnog centra za upravljanje otpadom sa deponijom čvrstog komunalnog (neopasnog) otpada u Kaleniću, opština Ub.

Usvojena je i informacija o formiranju Radne grupe gradova i opština za praćenje aktivnosti na realizaciji projekta i informacija o stanju izmirenja finansijskih obaveza gradova i opština učesnika u finansiranju troškova projektnih aktivnosti za period 2019/2020. godina.

Jednoglasno je usvojena Odluka o Predlogu sporazuma o zajedničkom upravljanju komunalnim otpadom grada Loznica i opština Osečina, Mali Zvornik, Krupanj i Ljubovija.

Prethodna sednica Skupštine održana je krajem maja, pa su članovi Skupštine danas imali pune ruke posla. Verifikovani su mandati dva nova čllana Skupštine: Ksenija Baden iz Valjeva i Milan Marišanin iz Obrenovca, a reč je o zameni članova. Skupština je usvojila Program poslovanja za 2021. godinu i Plan javnih nabavki za 2021.godinu.

Pored predstavnika lokalnih samouprava, sednici su prisustvovali i načelnici Mačvanskog upravnog okruga Vladan Krasavac i Kolubarskog upravnog okruga Goran Milivojević.

Predsedavajući Skupštine, direktor “Eko-Tamnave” Zoran Petrović je u izjavi za medije, između ostalog rekao:

“Na današnjoj Skupštini su se na dnevnom redu našle uglavnom one odluke, planovi i programi karakteristični za ovaj deo godine, kako bi bili spremni da iste dostavimo opštinama i gradovima, nadležnim institucijama i ministarstvima i svugde gde to bude potrebno. Pored Planova, imali smo i Sporazum o pridruživanju novih lokalnih samouprava, grada Loznica i opština Osečina, Mali Zvornik, Krupanj i Ljubovija i taj predlog će ići pred lokalne parlamente tih lokalnih samouprava. Ideja je, da za tu grupu opština transferna stanica bude na području opštine Osečina.

Imali ste priliku da vidite neke nove dinamičke planove, koje smo usaglasili sa određenim nivoima vlasti, gde je u ovom delu do kraja godine zacrtan deo od 107 miliona dinara (pristupna saobraćajnica i dalekovod).

Nadam se, da sada nakon formiranja Vlade i izbora resornog ministra ovaj dokument prosledimo nadležnim organima, otvorimo raspravu i tu neku prvu fazu koja je preostala u ovoj godini što se tiče finansija realizujemo. Što se tiče tendera, i za jednu i za drugu nabavku mi imamo nacrt tendera. Za narednu godinu nas očekuju radovi po ove dve važne stvari, a kasnije radovi, kako to dinamika bude zahtevala i za prišpremne radove na telu deponije i za sam završetak radova u 2022. godini.

Nadam se, da ćemo u ove tri godine projekat privesti nameni, uz dosta ažuriranja i rada lokalnih samouprava, kako bi i one bile spremne da u tom istom tretmanu potpomognu, odnosno da sam taj proces od lokalnih samouprava ka regionalnoj deponiji u potpunosti definišu.

Formirana je Radna grupa koja će proći proceduru, kako Ministarstva ekologije, tako i Vlade Srbije, koja će se baviti isključivo lokalnim problemima i izveštavaće onoga ko za to bude zadužen. To se odnosi na infrastrukturu kompletnu na teritoriji lokalnih samouprava, okupljenih oko ovog projekta. Obaveza Regionalnog centra je od transfer stanica do deponije. Mi možemo da pomognemo lokalnim samoupravama u definisanju pojedinih segmenata u funkcionisanju, ali realizacija segmenata neophodnih da bi ceo sistem bio upakovan i da bi bio stavljen u funkciju, obaveza su lokalnih samouprava i regionalnog preduzeća.”

Naredna sednica Skupštine “Eko – Tamnave” planirana je za novembar mesec.

 

Related posts