POZIV OPŠTINSKE UPRAVE UGOSTITELJIMA NA PODRUČJU OPŠTINE LAJKOVAC

POZIV UGOSTITELJIMA:

U skladu sa apelima i instrukcijama Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije pozivaju se svi ugostitelji koji na teritoriji Opštine Lajkovac pružaju usluge smeštaja u nekategorisanom ugostiteljskom objektu, da ispune svoju zakonsku obavezu i prijave se radi evidentiranja i unošenja u Centralni informacioni sistem u ugostiteljstvu i turizmu (eTurista).

Zakonom o ugostiteljstvu propisano je da su jedinice lokalne samouprave u obavezi da na propisan način vode evidenciju o ugostiteljskim objektima i ugostiteljima koji ugostiteljske usluge smeštaja pružaju u nekategorisanim ugostiteljskim objektima, kao i kategorisanim objektima domaće radinosti (kuća, apartman, soba) i seoskog turističkog domaćinstva i da te podatke unose u Centralni informacioni sistem u ugostiteljstvu i turizmu (eTurista).

Od 1. oktobra 2020. godine Centralni informacioni sistem u ugostiteljstvu i turizmu (eTurista) postaje jedini izvor podataka za Republički zavod za statistiku o turizmu i ugostiteljstvu, te ukoliko Opština Lajkovac ne unese navedene objekte, a ugostitelji ne budu evidentirali turiste statistički će turistički promet biti značajno umanjen što će imati posledice na proces odobravanja i realizacije projekata razvoja, promocije i edukacija za lokalnu samoupravu.

Takođe, od 1. oktobra 2020. godine ugostitelji će isključivo i jedino moći putem Centralnog informacionog sistema u ugostiteljstvu i turizmu (eTurista) prijavljivati pored domaćih i strane turiste i na taj način ispunjavati svoju obavezu po Zakonu o strancima.

Ugostitelji i ugostiteljski objekti koji ne budu uneti u Centralni informacioni sistem u ugostiteljstvu i turizmu (eTurista) neće moći učestvovati u projektu realizacije vaučera za odmor u Republici Srbiji.

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LAJKOVAC
ODELJENJE ZA PRIVREDU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Related posts