PODRŠKA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA U OSNAŽIVANJU MEHANIZAMA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

 

Javni poziv pod sloganom „Da ravnopravnost postane stvarnost“, koji je produžen je do 23. oktobra ima za cilj institucionalno jačanje lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost. Vlada Švajcarske će kroz ovaj poziv sa 100.000 evra podržati do 30 lokalnih samouprava u Srbiji u osnaživanju mehanizama koji doprinose promociji i zagovaranju rodne ravnopravnosti u lokalnim zajednicama.

Na spisku jedinica lokalnih samouprava koje mogu biti podnosioci prijava je i opština Lajkovac.

Lokalne samouprave će biti podržane sa do 3.300 evra po projektu koji za cilj ima povećanje učešća žena u procesu donošenja odluka, unapređenje položaja žena u lokalnoj zajednici u oblasti borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, zdravlja žena, ekonomskog osnaživanja, položaja žena na selu, kao i pripadnica ranjivih grupa. Aktivnosti mogu biti usmerene i na unapređenje kompetencija lokalnih mehanizama, kao i promociju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou. Program posebno ohrabruje uspostavljanje međuopštinske i međuinstitucionalne saradnje, a dodatno će biti vrednovani i projekati identifikovani u lokalnim akcionim planovima za rodnu ravnopravnost.

Sve informacije o javnom pozivu, dokumentacija za prijavljivanje i odgovori na sva pristigla pitanja u vezi sa pozivom dostupni su na internet stranici programa Swiss PRO, kao i snimak informativne sesije koja je održana putem interneta.

Javni poziv se sprovodi u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“ koji podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opštna (SKGO).

Javni poziv za jačanje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou Program Swiss PRO produžen je do 23. oktobra, kada ističe rok za prijave na javni poziv za podršku lokalnim samoupravama u osnaživanju mehanizama za rodnu ravnopravnost. Pravo učešća na javnom pozivu ima 96 gradova i opština iz regiona Šumadije i Zapadne Srbije i regiona Južne i Istočne Srbije, među kojima je i Lajkovac.

Ukupan budžet ovog javnog poziva je 100.000 evra. Vrednost bespovratnih sredstava po projektu iznosi do 3.300 evra. Trajanje projekata je od šest do osam meseci. Rok za slanje predloga projekta je produžen do 23. oktobra 2020. godine. Javni poziv je organizovan kroz konkurentni proces, a izbor korisnika će biti izvršen evaluacijom i rangiranjem podnetih predloga projekata.

Related posts