IZMENA JAVNOG OGLASA RADI DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U SVOJINI OPŠTINE LAJKOVAC ZA POSTAVLJANJE KIOSKA I MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA

IZMENA JAVNOG OGLASA

RADI DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U SVOJINI OPŠTINE LAJKOVAC
ZA POSTAVLJANJE KIOSKA I MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA

I Vrši se izmena Javnog oglasa radi davanja u zakup građevinskog zemljišta u svojini opštini Lajkovac, u ekstra zoni i u I zoni za postavljanje kioska i manjih montažnih objekata tako što se:

– u tački 5 reči „na teritoriji opštine Lajkovac“ zamenjuju rečima „na teritoriji Republike Srbije“;
– tačka 6 briše se u potpunosti;
– u tački 17 reči: „Otvaranje ponuda biće obavljeno dana 01.10.2020. godine“ zamenjuju rečima „Otvaranje ponuda biće obavljeno dana 05.10.2020. godine“ i
– u tački 18 reči „ponuda koja nije stigla do 01.10.2020. godine“ zamenjuju rečima „ponuda koja nije stigla do 05.10.2020. godine“

II U svemu ostalom Oglas, objavljen 16.09.2020. godine, u listu „Alo“, ostaje nepromenjen.

Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini opštine Lajkovac i postupka javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda

JAVNI OGLAS: http://lajkovacnadlanu.rs/javni-oglas-za-prikupljanje-pismenih-ponuda-radi-davanja-u-zakup-gradevinskog-zemljista-u-svojini-opstine-lajkovac-za-postavljanje-kioska-i-manjih-montaznih-objekata-2/

Related posts