JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA RADI DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U SVOJINI OPŠTINE LAJKOVAC ZA POSTAVLJANJE KIOSKA I MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA

 

Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini opštine Lajkovac i postupka javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda, raspisuje

JAVNI OGLAS
ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA RADI DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U SVOJINI OPŠTINE LAJKOVAC
ZA POSTAVLJANJE KIOSKA I MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA i to:

U EKSTRA ZONI:

– Ulica Kralja Petra I – lokacije broj 1,2,3 i 4
– Na gradskom trgu – lokacija broj 6,
– Ulica Vojvode Mišića kod hotela- lokacija broj 10,

i I zoni:

– Prostor oko Doma zdravlja – lokacija broj 5,
-Prostor oko zgrade SUP-a- lokacija broj 7,
– Prostor kod zgrade Telekoma – lokacija broj 8,
– Prostor kod Doma penzionera– lokacija broj 9,
– Prostor kod zatvorenog bazena- lokacija broj 11.

Početna cena zakupa za građevinsko zemljište u ekstra zoni je 645 dinara po m2 zemljišta, a za građevinsko zemljište u I zoni je 450,00 dinara po m2 zemljišta, na mesečnom nivou.

Učesnici po oglasu dužni su uplatiti depozit u iznosu od 10.000,00 dinara (desethiljadadinara) na tekući račun broj 840-841151843-84 poziv na broj 97 30-055. Uplata depozita se mora izvršiti najkasnije 3 dana pre početka otvaranja pismenih ponuda, odnosno 28. 09. 2020. godine.

Otvaranje ponuda biće obavljeno dana 01.10.2020. godine sa početkom u 15:10 časova.

Javni oglas će biti objavljen na oglasnoj tabli Opštine Lajkovac, zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Lajkovac i u listu „ALO“.

Sve bliže informacije mogu se dobiti u Opštini Lajkovac lično ili pozivom na broj telefona 014/3432-760, kontakt osoba Željko Jeremić.

Related posts