MIRAZ OD UŠURA – ELEKTRONSKA BROŠURA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE LAJKOVAC O VODENICAMA NA KOLUBARI I TOPLICI

 

Šta su to ujam i ušur, šta litra a šta dram, te koliko delova ima vodenični kamen, možete saznati u novom elektronskom izdanju brošure Turističke organizacije opštine Lajkovac, o vodenicama na Kolubari i Toplici.

Turistička organizacija opštine Lajkovac, nedavno je na svojoj fb stranici objavila novu brošuru o vodenicama na Kolubari i Toplici, ali podseća i objekte nacionalnog neimastva, koji i danas melju, ali podseća i na brojne koji nisu odoleli zubu vremena. Pisac teksta je Milutin Ranković, koji je i autor jednog dela fotografija i podataka o nekadašnjem broju vodenica na Kolubari (27) i Toplici (23), načinu gradnje i broju kamenova koji danas melju.

Šta je to litra, a šta dram, koji su glavni delovi vodeničnog kamena i kako su ga POREDOVNICI delili i šta je to to ujam a šta ušur, saznajemo upravo iz ove ne nesvakidašnje publikacije, koja nosi naziv “Miraz od ušura”. Zabeležena su i predanja o nastanku Ilića vodenice u Nepričavi, Jolića vodenice u Lajkovcu, ali i podaci o kupovini Sretenovića vodenice u Markovoj Crkvi, te o obnovi Kumove vodenice u istom selu. Za mlađe generacije posebno će biti interesantne fotografije Dragana Radovanovića, koji je krajem devedesetih godina prošlog veka snimio urušene vodenice, koje danas na Kolubari više ne postoje. Osim njegovih dokumentarnih, zastupljene su i fotografije Nenada Dragićevića, a na dizajnu je radila Jelena Đurić. Zoran Antonijević, je radio kao saradnik na prikupljanju arhivske građe.

Elektronsko izdanje brošure Turističke organizacije opštine Lajkovac, o vodenicama na Kolubari i Toplici, vašoj pažnji svakako preporučujemo, a sadržaj možete preuzeti na linku koji sledi:

https://www.facebook.com/notes/turisti%C4%8Dka-organizacija-op%C5%A1tine-lajkovac/%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D0%BE%D0%B4-%D1%83%D1%88%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-k%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8/10224179105924132/

Related posts