INICIJATIVA ZAVETNIKA DA DNEVNICE ODBORNIKA IDU U HUMANITARNE SVRHE

 

Konstitutivna sednica Skupštine opštine Lajkovac zakazana je za 20. avgust, a lajkovački Zavetnici koji imaju dva odbornika, povodom pokrenute inicijative i poziva upućenog odbornicima novog saziva da se odreknu nadoknada za svoj rad i daju ih u humanitarne svrhe, oglasili su se Saopštenjem za javnost, koje prenosimo u celini:

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST:

“Zavetnici pozivaju odbornike novog saziva Skupštine opštine Lajkovac da se odreknu odborničke naknade u humanitarne svrhe. Pokažimo humanost delima, a ne rečima. Sve je više naših sugrađana kojima je potrebna pomoć. Svedoci smo takođe da mnogi naši sugrađani su na samom rubu egzistencije, da mnoge porodice nemaju primanja, da im je isključena struja, da ne mogu da servisiraju druge obaveze prema državi i da se isti suočavaju sa siromaštvom. Zavetnici su u godinama iza nas ukazivali na taj socijalni aspekt, koji je posledica tranzicije u koju je ušla naša zemlja, gde su mnogi koji žive u našoj opštini ostali bez radnih mesta.

Kao za posledicu te tranzicije i pljačkaskih privatizacija takođe imamo gašenja lajkovačkih fabrika, što je dovelo da mnogi naši sugrađani ostanu bez svojih radnih mesta. Poslednji udar na radna mesta naših sugrađana se video na primeru restrukturiranja Železnica Srbije, gde su isti proglašeni tehnološkim viškom i koji su prepušteni samima sebe da se snalaze. Mi smo više puta pozivali opštinsku vlast da se uđe u proces izrade socijalne karte građana naše opštine i da se na osnovu iste vrši zapošljavanje. Time bi se zaustavilo raslojavanje stanovništva i uspostavila bi se socijalna ravnoteža.

Odbornici Zavetnika će izaći pred odbornike SO – e. Sa ovim predlogom tj. da se uđe u proces izrade socijalne karte stanovnika naše opštine, koja će biti jedino merilo prilikom zapošljavanja. Nadamo se da će naš predlog naići na razumevanje opštinske vlasti i da će isti biti usvojen. Svedoci smo takođe da, pored toga što je sve većem broju naših sugrađana potrebna pomoć. iz tih razloga sve više se osniva udruženja koja se bave tim pitanjima. Tu pre svega mislimo na Udruženje” BaziMili” koje se bavi pružanjem pomoći deci ometenoj u razvoju kao i novoosnovano udruzenje ”Hajri“ koje se bavi zbrinjavanjem lica koja su doživela nasilje u porodici.

Polazeći od činjenice, da većina odbornika u novom sazivu Skupštine opštine Lajkovac, kao i članova Opštinskog veća je zaposleno, da novčana naknada koju dobijaju nije njihov primarni izvor prihoda, odbornici Zavetnika će pozvati sve odbornike koji su zastupljeni u SO – e Lajkovac da se odreknu odborničke naknade (u celosti) sa prve sednice SO – e, koja ce biti preusmerena ka ova dva udruženja. Ovim činom bi se pokazala briga za one slojeve naše zajednice kojima je pomoć potrebna.

Nadamo se, da će odbornici novog saziva Skupštine opštine Lajkovac podržati ovaj naš predlog i da će se odreći odborničkog dodatka i da će svaka naredna sednica Skupštine opštine Lajkovac proteći u odricanju odbornika od odborničkog dodatka u humanitarne svrhe.

Mi ćemo takođe izaći pred odbornike Skupštine opštine sa predlogom, da se osnuje “fond solidarnosti”u obliku koji je pravno moguć i u koji će se slivati novac od odborničkih naknada, kao i naknada članova Opštinskog veća i koji će se koristiti za pomoć socijalno ugroženim slojevima naše zajednice. Pre toga je potrebno utvrditi kriterujume ko može biti korisnik pomenutog fonda ii način dodele sredstava iz istog, a kao što smo rekli pravni oblik i konačno rešenje bi dale stručne sluzbe naše opštine i Zavetnici će od istih zahtevati pomoć, kako bi se ova inicijativa našla pred odbornicima Skupštine opštine na odlučivanju.

OO Srpske stranke Zavetnici Lajkovac.”

Related posts