KRIVIČNA PRIJAVA ZBOG MALTRETIRANJA DECE 

 

Beogradski centar za ljudska prava podneo je krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštu u Ubu protiv radnika valjevske firme Dekapolit angažovanih za obezbeđenje Centra za azil u Bogovađi, koji su kako se navodi, a vidljivo je tvrde i na video snimku, verbalno i fizički maltretirali decu koja u tu borave bez pratnje roditelja. Centar za azil u Bogovađi je tim povodom obišao i Zaštitnik građana.

Naime, U Centru za azil u Bogovađi, u koji su ranije najčešće upućivane porodice, prema odluci Komeserijat za izbeglice Republike Srbije, sada se smeštaju nepraćena i razdvojena deca. Porodice i punoletni tražioci azila koji su do tada bili smešteni u Centar u Bogovađi, premešteni su u Centar za azilante u Banji Koviljači, a na privatne adrese su odlazili oni tražioci azila koji su za to dobili odobrenje od Kancelarije za azil.

Tokom prošle godine, u Centru za azil u Bogovađi, dok su tu upućivane porodice, boravilo je mahom tek oko dvadesetoro do tridesetoro dece, dok je sada tu smešteno preko 200 nepraćene i razdvojene dece, kojima staratelja određuje u ovom slučaju Centar za socijalni rad “Solidarnost” koji pokriva opštine Ljig, Mionica i Lajkovac. Osim problema sa nesrazmerom kapaciteta objekta u Bogovađi i potreba za smeštajem dece, do sada većih problema nije bilo.

Povodom nasilja nad decom bez pratnje u Centru za azil u Bogovađi, oglasio se Beogradski centar za ljudska prava :

“Beogradski centar za ljudska prava skreće pažnju javnosti na nedopustivo ponašanje radnika angažovanih za obezbeđenje Centra za azil u Bogovađi koji su verbalno i fizički maltretirali decu koja u tom centru borave bez pratnje roditelja. Protiv navedenih radnika firme za obezbeđenje Centar je podneo krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštu u Ubu, dok je ovim povodom Centar za azil u Bogovađi 15. maja 2020. godine obišao i Zaštitnik građana.

U noći između 11. i 12. maja 2020. godine u Centru za azil u Bogovađi dogodio se incident u kojem su radnici firme Dekapolit koja obezbeđuje centar, fizički i verbalno maltretirali decu koja u tom centru borave bez pratnje roditelja. Na video-snimcima koji su zabeležili nasilje vidi se kako jedan od radnika obezbeđenja preti deci, a jedno dete udara šakom i predmetom nalik palici. Zabrinjavajuće je i to što je osoba koja je učestvovala u navedenom događaju zastrašivala istu grupu dece kada je saznala da postoje snimci i nakon što su o incidentu obavešteni nadležni organi.

Beogradski centar za ljudska prava smatra da postupanje radnika firme angažovane za obezbeđenje Centra za azil u Bogovađi sadrži elemente krivičnog dela zlostavljanja i mučenja iz člana 137 Krivičnog zakonika zbog čega je protiv odgovornih podneta i krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Nasilje bilo koje vrste uključujući i unutar institucija u nadležnosti Republike Srbije je nedopustivo, zbog čega je potrebna hitna reakcija nadležnih organa, naročito kada se uzme u obzir da se radi o posebno ranjivoj kategoriji kao što su deca.

Imajući u vidu opasnost od ponavljanja krivičnog dela i to da su deca izložena strahu jer još uvek viđaju nasilnike u istom objektu apelujemo da se radnici koji su učestvovali u incidentu hitno udalje sa poslova obezbeđivanja Centra za azil u Bogovađi ili bilo kojeg drugog objekta u kojem borave kako izbeglice i migranti tako i građani Republike Srbije. Hitna mera imala bi za cilj da odmah zaštiti decu koja trenutno borave u Republici Srbiji, a dugoročno da spreči nove nasilne incidente u centrima za azil i prihvatnim centrima. Obezbeđivanje objekata kao što je centar za azil podrazumeva vršenje javnih ovlašćenja koja su ovim licima poverena od strane države, koja ima obavezu da ne dopusti da ona budu poveravana nasilnicima. Pozivamo tužilaštvo da neodložno i temeljno postupi po krivičnoj prijavi zbog posebne ugroženosti dece u Centru za azil u Bogovađi, a firmu Dekapolit da radnike koji su učestvovali u incidentu udalji iz službe do okončanja istrage navoda o zlostavljanju i otpusti iz službe ukoliko se utvrdi da su učinili krivično delo.”

Related posts