ELEKTRONSKA PRIJAVA ZA UPIS U VRTIĆ

Građani opštine Lajkovac od ove godine će moći da na kompletno elektronski i besplatan način prijave decu za upis u Predškolsku ustanovu “Leptirić”. Usluga “eVrtić” predstavlja elektronsku prijavu dece za upis u predškolske ustanove. Zahvaljujući tome, roditelji imaju mogućnost da na lakši i brži način, bez čekanja na raznim šalterima, podnesu prijavu na nacionalnom Portalu eUprava (www.euprava.gov.rs) , a dostavljanje izvoda iz matične knige rođenih, uverenja o prebivalištu i zaposlenju nije potrebno, jer se podacima pristupa automatski.

Usluga “eVrtić” podrazumeva mnogo manje obaveza za roditelje. Brojna dokumenta koja su do sada morali da pribave, zameniće jedan obrazac.

Na Portalu e Uprava biće naziv – Predškolska ustanova “Leptirić” Lajkovac, gde je potrebno popuniti prijavu za upis. Na osnovu povratne informacije da je dete prijavljeno, roditelj će dobiti delovodni broj pod kojim je prijava zavedena.

Na oglasnoj tabli vrtića više neće biti istaknuto ime i prezime deteta, već samo delovodni broj.
Upis dece u Predškolsku ustanovu “Leptirić” Lajkovac vršiće se od 01. 06. do 30. 06. 2020. godine. Tek tada roditelji će moći da prijave dete, o čemu će biti obavešteni, saoštila je PU “Leptirić” Lajkovac.

Related posts