O B A V E Š T E Nj E ODELJENJA ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE LAJKOVAC

OBAVEŠTAVAJU SE KORISNICI DEČIJEG DODATKA, PORODILJSKOG ODSUSTVA I ODSUSTVA SA RADA RADI NEGE DETETA I OSTALE NAKNADE PO ROĐENJU DETETA , SA PREBIVALIŠTEM NA TERITORIJI OPŠTINE LAJKOVAC, DA MOGU PODNETI/OBNOVITI ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE NAVEDENIH PRAVA PREUZIMANJEM ZAHTEVA SA SAJTA OPŠTINE LAJKOVAC ILI LIČNO KOD RADNIKA OBEZBEĐENJA U ZGRADI OPŠTINE LAJKOVAC. POPUNJENE ZAHTEVE SA POTREBNOM DOKUMENTACIJOM MOGU POSLATI POŠTOM NA ADRESU: OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LAJKOVAC, DRUŠTVENA BRIGA O DECI, UL. OMLADINSKI TRG BR.1, 14224 LAJKOVAC, ILI NEPOSREDNO PREDATI RADNIKU OBEZBEĐENJA U ZGRADI OPŠTINE LAJKOVAC.

ZAHTEVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NAKNADU PORODILJAMA KOJA SE ISPLAĆUJE IZ BUDŽETA OPŠTINE LAJKOVAC, ZA SVAKO NOVOROĐENO DETE, MOGU SE PREUZETI SA SAJTA OPŠTINE LAJKOVAC ILI LIČNO KOD RADNIKA OBEZBEĐENJA U ZGRADI OPŠTINE LAJKOVAC. POPUNJENE ZAHTEVE SA POTREBNOM DOKUMENTACIJOM MOGU POSLATI POŠTOM NA ADRESU: OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LAJKOVAC, DEČIJA I SOCIJALNA ZAŠTITA, UL. OMLADINSKI TRG BR.1, 14224 LAJKOVAC, ILI NEPOSREDNO PREDATI RADNIKU OBEZBEĐENJA U ZGRADI OPŠTINE LAJKOVAC.

ZA DODATNE INFORMACIJE GRAĐANI SE MOGU OBRATITI PUTEM TELEFONA BR: 014/3433-371, GORDANA GAČIĆ I ANA MILIJANOVIĆ.

ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE LAJKOVAC

Related posts