PROJEKAT “VIŠE ŠANSI ZA BOLJE MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA U ZAPADNOJ SRBIJI” U OKVIRU PROJEKTA INKLUZIJE ROMA I DRUGIH MARGINALIZOVANIH GRUPA

U Gradskoj kući u Lajkovcu održan je drugi dan karijere u okviru projekta “Više šansi za bolje mogućnosti zapošljavanja u zapadnoj Srbiji” za opštine Lajkovac, Koceljeva, MIonica i grad Valjevo, kome su u ulozi domaćina prisustvovali članovi Mobilnog tima opštine Lajkovac.

Projekat “Više šansi za bolje mogućnosti zapošljavanja u zapadnoj Srbiji” realizuje se u okviru programa “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji” koji se sprovodi u okviru projekta Nemačke razvojne saradnje. Program realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju, u saradnji sa Kabinetom potpresednice Vlade Republike Srbije kao predsednice Koordinacionog tela za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016 – 2025 godine. Projekat implementira Grad Valjevo u partnerstvu sa Centrom za integraciju Roma Valjevo, Opštinom Koceljeva i udruženjem Regionalna prava manjina, Lajkovac.

Opšti cilj projekta je doprinos smanjenju siromaštva, nejednakosti i jačanje socijalne inkluzije Roma i drugih marginalizovanih grupa u Valjevu, Lajkovcu, Koceljevi i Mionici, stvaranjem mogućnosti za njihov bolji položaj na tržištu rada.

Specifični ciljevi projekta su: razvoj modela efikasne saradnje za uključivanje Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa na tržište rada putem novih zaposlenja i samozapošljav i povećanje mogućnosti za ostvarivanje prihoda Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa, sa fokusom na inkluzivno tržište rada i stvaranje novih radnih mesta.

Projekat obuhvata tri grupe – klastera aktivnosti: Program jačanja kompetencija Roma i drugih marginalizovanih grupa – Prvi klaster se odnosi na podršku korisnicima gde će se povećati njihovi kapaciteti za aktivno uključivanje na tržište rada i mogućnost zapošljavanja. Ova podrška će se sastojati od intenzivnih informativnih kampanja, organizovanja radionica i treninga, pružanja mentorske podrške i savetovanja. Analiziraće se individualne procene potreba, interesa i specifičnih osobina, društvene ili porodične specifičnosti uključenih korisnika, a obuke će biti prilagođene tome; program podrške zapošljavanju Roma i drugih marginalizovanih grupa, koji se sastoji od radnih praksi kod poznatih poslodavaca, obuke na radnom mestu praćene podrškom za potencijalno zapošljavanje; program podrške samozapošljavanju Roma i drugih marginalizovanih grupa – sastoji se od subvencija, obuke i mentorstva u preduzetništvu i poljoprivredi.

Pored toga, organizovaće se akcije podizanja svesti o socijalnoj inkluziji i pravima manjina putem medijske kampanje i obuke za zainteresovane strane.

Projekat će rezultirati sledećim koristima za direktne ciljne grupe: 200 mladih Roma informisano o aktivnim merama rada i zapošljavanja a najmanje 20 će povećati kompetencije za bolje pozicioniranje na tržištu rada; 20 nezaposlenih Roma, povratnika na osnovu Sporazuma o readmisiji iz zemalja EU, potencijalnih azilanata, korisnika novčane socijalne naknade koji su u stanju da rade i drugih marginalizovanih grupa, biće uključeni u mere unapređenja ličnih kvalifikacija i kompetencija i tromesečne radne prakse u kompanijama; 20 nezaposlenih Roma i drugih marginalizovanih grupa – će dobiti pomoć u pokretanju sopstvenog biznisa – samozapošljavanje kroz obuku, od kojih će 10 biti podržano kroz materijalne subvencije; 20 poljoprivrednika Roma i drugih marginalizovanih grupa će dobiti podršku kroz obuke i mentorstvo za pokretanje i razvoj poljoprivrednih aktivnosti; 10 će dobiti materijalnu/finansijsku podršku, podsticaje za razvoj poljoprivrednih delatnosti.

Projekat će omogućiti zapošljavanje 40 lica (prvenstveno Roma i najmanje 4 povratnika) i stvoriće širi uticaj podizanjem svesti o stanju Roma i drugih marginalizovanih grupa na tržištu rada i promocijom modela dobre prakse.

Projekat se pojavio kao sistemski odgovor na pitanje nezaposlenosti marginalizovanih grupa, naročito Roma i povratnika u zapadnoj Srbiji (Valjevo, Koceljeva, Lajkovac i Mionica). Pošto je utvrđeno da je jedno od ključnih pitanja sa kojima se marginalizovane grupe suočavaju ekonomske prirode projekat se fokusira na pružanje mogućnosti za njihovo zapošljavanje i bolje pozicioniranje na tržištu rada. Zbog toga su četiri projektna partnera stvorila višesektorski konzorcijum da stvore modele dobre prakse u zapadnoj Srbiji koji bi se dalje mogle deliti.

Na ovaj način projekat će doprineti socijalnoj uključenosti Roma i drugih marginalizovanih grupa što je u skladu sa Strategijom i Akcionim planom za socijalnu inkluziju Roma u Srbiji, usklađenim Lokalnim akcionim planom Valjeva i drugim relevantnim nacionalnim i lokalnim strategijama i politikama .

Partnerstvo između lokalnih samouprava (Valjevo i Koceljeva) koje imaju značajno iskustvo u upravljanju projektima, i udruženja građana (Regionalna manjinska prava Lajkovac i Centar za integraciju Roma Valjevo) koja imaju veliki doseg do ciljnih grupa, uključujući saradnju sa poslovnom zajednicom će rezultirati efikasnom implementacijom projekta.

Projekat traje 15 meseci, odnosno do kraja 2020. godine. Projekat će se snažno promovisati u regionu Zapadne Srbije kako bi se pomoglo podizanju svesti javnosti o pitanju nezaposlenosti marginalizovanih grupa. Modeli dobre prakse i naučenih lekcija biće distribuirani i deljeni drugim zainteresovanim opštinama i regionima kako bi se podržala veća društvena uključenost Roma i drugih marginalizovanih grupa.

Related posts