ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O MESNIM ZAJEDNICAMA

Javna rasprava o nacrtu Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Lajkovac, koja je održana u Gradskoj kući, nije izazvala veliku pažnju javnosti. Na učešće u Javnoj raspravi pozvani su građani, rukovodioci organa i organizacija, predstavnici udruženja, stručna i ostala javnost.

Ovim činom ispoštovana je zakonska obaveza u postupku usklađivanja opštih akata Opštine Lajkovac sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom Opštine Lajkovac koji je Skupština usvojila u martu mesecu ove godine. U tom cilju izrađen je nacrt Odluke o mesnim zajednicama i ovaj dokument upućen je građanima, mesnim zajednicama, udruženjima građana i drugim zainteresovanim subjektima, na javnu raspravu. Postupak podrazumeva i eventualne primedbe na pomenuti nacrt odluke koji je dostupan na zvaničnoj internet stranici opštine.

Prva novina je organizacione prirode, u smislu da se mesne zajednice Mali Borak, iz dobro znanih razloga, spajaju u jednu – mesnu zajednicu Skobalj. Dakle, ne ukida se mesna zajednica Mali Borak, već se spaja sa mesnom zajednicom Skobal, naglasila je načelnica resornog odeljenja Ljubica Novaković i dodala ostale novine u nacrtu odluke, naglasivši da je Savet mesne zajednice osnovni predstavnički organ građana na području mesne zajednice, čije članove građani biraju na neposrednim izborima. Nova zakonska regulativa u ovoj oblasti previzirala je situacije kada Savet mesne zajednice ne funkcioniše i opredelila dalji sled stvari.

Mesne zajednice su važan deo sistema lokalne samouprave koji je pretrpeo veliki promene u Zakonu u lokalnoj samoupravi, pa su samim tim Odluka o mesnim zajednicama i Statut mesne zajednice dva akta koji su najvažnija u procesu usaglašavanja sa pomenutim zakonom. Izmene će evidentno biti od koristi građanima koji deluju u okviru mesnih zajednica, kroz rad Saveta mesnih zajednica. Uređuju se pitanja koja su značajna za funkcionisanje mesne zajednice, kao što su: broj članova Saveta mesne zajednice; kriterijumi za izbor članova Saveta mesne zajednice, postupak za izbor predsednika; broj, sastav, nadležnost i mandat, kao i druga pitanja od značaja za njen rad.

Radovan Marković iz Jabučja, najvećeg sela u lajkovačkoj opštini koje je u ovoj godini dobilo preko 20 kilometara novog asfalta, jedan od malobrojnih prisutnih građana govorio je o svom viđenju funkcionisanja mesne zajednice i radu predsednika i Saveta mesne zajednice Jabučje, insistirajući na neophodnosti održavanja zborova građana, na kojima bi se govorilo o problemima mesne zajednice i prioritetima u odabiru infrastrukturnih radova.Naglasio je da bezuspešno pokušava da ukaže na neophodnost asfaltiranja deonice od 150 metara u Markovićima, zbog čega ima niz primedbi. Rekao je i da je tim povodom pisao dopise opštinskom rukovodstvu i lično se obraćao. I dosadašnji, a posebno novi koncept Odluke o mesnim zajednicama, upravo pogoduje rešavanju ovakvih i sličnih situacija.

Javna rasprava o nacrtu Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Lajkovac, nedvosmisleno je pokazala značaj informisanosti građana i njihovog aktivnog uključivanja u život zajednice, kao i značaj poznavanja načina načina rešavanja problema meštana.

Konačno zeleno svetlo Odluci o mesnim zajednicama daće odbornici na predstojećem decembarskom zasedanju lokalnog parlamenta.

Related posts