APEL ZA HUMANITARNU STAMBENU POMOĆ

Povereništvo za izbeglice i migracije opštine Lajkovac moli humane građane opštine Lajkovac, koji imaju mogućnosti, da tokom zime omoguće izbeglom licu beskućniku (46) nužan besplatni smeštaj u svom stambenom objektu koji se inače ne koristi od strane vlasnika. Objekat treba da zadovoljava bar minimalne higijenske i zdravstvene uslove, da ima struju i vodu- bar u dvorištu. Troškove struje i vode snosiće korisnik.
Zbog pretežnog boravišta ovog lica, prednost Rubribrezi, Lajkovcu i Selu Lajkovcu.

Na kraju, Povereništvo za izbeglice i migracije opštine Lajkovac poziva vlasnike manjih odmah useljivih stambenih objekata (do 30 m2) koji su u solidnom stanju i koji poseduje struju i vodu, da se jave budući da je moguć dogovor oko otkupa te stambene jedinice za potrebe trajnog stambenog zbrinjavanja izbeglog lica.
Unapred zahvalno,

Povereništvo za izbeglice i migracije opštine Lajkovac,
kontakt tel.063/106-29-56

Related posts