LAJKOVAC U PROJEKTU USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE ZA OSETLJIVE GRUPE

Radionica na temu “Razvoj usluga socijalne zaštite usmerenih ka potrebama korisnika”, održana u Gradskoj kući u Lajkovcu, a kojoj su prisustvovali svi relenantni akteri u lokalnoj zajednici, bila je učinkovita i dala je početne procene i osnove za mapiranje usluga koje bi mogle biti uspostavljene ili unapređenje u narednom periodu, projektom čija realizacija sledi.

Naime, Opština Lajkovac je jedana od 15 lokalnih samouprava iz pet okruga u Srbiji, koja je potpisala Memorandum o saradnji na projektu koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) u partnerstvu sa resornim ministarstvom (Ministarstvo za rad, zapošljavanjе, boračka i socijalna pitanja), a koji za cilj ima podršku unapređenju sistema pružanja usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou usmerenu na potrebe najosetljivijih društvenih grupa.

Cilj ovog projekta je unapređenje usluga socijalne zaštite koje odgovaraju na potrebe osetljivih grupa u lokalnim zajednicama koje su izabrane za učešće na projektu.

Nenad Gvozdenović, glavni partner u ime resornog ministarstva na projektu koji se zajednički realizuje sa GIZ -om, kaže da su mu utisci o opštini Lajkovac pozitivni. Ističe, da je Lajkovac izabran, nakon obilaska 39 opština iz pet okruga, za jednu od 15 pilot opština koje će učestvovati na Projektu Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe. Kaže i da je opštinsko rukovodstvo, na sastanku koji je prethodio radionici, pružilo punu podršku realizaciji projekta.

Operativnom sastanku sa svim relevantnim lokalnim činiocima po pitanju socijalne zaštite prisustvovali su predstavnici lokalne samouprave, Centra za socijalni ras, zdravstva, školstva, asocijacija i udruženja poput nedavno osnovanog “BaziMili” Lajkovac – Udruženja za pomoć osobama sa autizmom, zapravo svi koji bi mogli učestvovati u kristalisanju i odabiru koja bi to nova ili postojeća planirana usluga mogla biti realizovana u opštini Lajkovac.

Iz tih razloga, u Lajkovcu su boravili i konsultanti agencije VOX POPULI, angažovani od strane GIZ -a da pruže tu stručnu podršku u realizovanju usluga koje će zajednički biti izabrana sa predstavnicima opština i realizovana u lokalnim samoupravama.

Istaknuto je i da je kristalizacija potreba proces koji traje, da je ovo bila prilika da se potrebe analiziraju u pokušaju da se definiše prioritetna usluga.

Brankica Jeremić, stručni konsultant na projektu je rekla, da je opština Lajkovac vrlo otvorena i da razume svoju ulogu u procesu decentralizacije usluga i da razume svoje nadležnosti u toj oblasti, kao i da je spremna da podrži realno prepoznate potrebe, u skladu sa kapacitetima.

Kako stvari stoje, za sada postoje dva plana za uspostavljanje usluge: uspostavljanje usluge ličnog pratioca deteta i unapređenje postojeće usluge pomoć u kući (zbog aktuelne izmene zakonske regulative).
Struka ističe, da je jako važan proces procene i realno postavljanje usluge, jer u obzir dolaze i imaju smisla samo one usluge za koji postoji visok nivo održivosti.

U ime VOX POPULI, organizacije koja pruža tehničku podršku u realizaciji projekta, Brankica Jeremić kaže, da je u Lajkovcu evidentan visok nivo svih aktera, koji su ujedinjeni na ovom projektu, a koji očigledno ranije nisu bili toliko direktno usmereni jedni na druge i na saradnju u relizaciji ovakvih projekata.

Krajnji rok za izradu Plana za uspostavljanje ili unapređene izabrane usluge socijalne zaštite za osetljive grupe, koja će biti realizovana tokom naredne godine dana, a koju finansira lokalna samouprava, je 20. novembar.

Najavljeno je i da će u saradnji sa Kulturnim centrom “Hadži Ruvim”, početkom novemra u lajkovačkom bioskopu biti prikazan i jedan od filmova sa “BOSIFEST-a” – Međunarodnog filmskog festivala osoba sa invaliditetom, koji iz godine u godinu doprinosi rušenju ustaljenih predrasuda, prepreka i barijera na koje nailaze osobe sa invaliditetom.

Opština Lajkovac inače važi za lokalnu samoupravu koja veliku pažnju posvećuje socijalnoj politici i koja finansira niz mera socijalne politike, a to su realizatori projekta ističu i prepoznali. A za pozitivne namere lokalne samouprave i lokalne aktivnosti na planu usluga socijalne zaštite osetljivih grupa, saznali su kažu na portalu LAJKOVAC NA DLANU, koji su javno i pohvalili.

Inače, Memorandum o saradnji na projektu koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) u partnerstvu sa Ministarstvom za rad, zapošljavanjе, boračka i socijalna pitanja, u ime Opštine Lajkovac potpisala je predsednica lokalnog parlamenta dr Jovanka Gomilanović.

Related posts