LAJKOVAČKI PROSVETARI HVATAJU KORAK SA VREMENOM

Umetnost komuniciranja – tajna uspešnih, ili NLP u školi

Zajednica koja uči “SaZnanje”, organizator je obuke koja će se realizovati preko vebinara, od 01 – 30. aprila. Polaznici će upoznati metodologiju i strategiju neuro-lingvističkog programiranja, sa ciljem da se motivišu i osnaže u rešavanju problema sa učenicima i u svakodnevnom životu, boljeg razumevanja sebe i drugih, sticanju samopouzdanja i postizanju uspeha.
“Umetnost komuniciranja – tajna uspešnih, ili NLP u školi“ je neformalna obuka koju ćemo sprovesti kao ciklus vebinara, blogom sa sadržajima i forumom za pomoć prosvetnim radnicima u Srbiji. Obuka će im omogućiti da se upoznaju sa tehnikama i strategijama NLP-a, sa ciljem da se obuče, motivišu i osnaže da efikasno i uspešno prevazilaze prepreke, rešavaju probleme sa kojima se susreću na poslu i u svakodnevnom životu i da naučeno brzo i lako primenjuju kako u radu sa učenicima, tako i u komunikaciji sa kolegama i roditeljima,”pojašnjenje je organizatora.U projekat NLP, koji se prvi put realizuje u Srbiji, uključena je Srednja škola “17. septembar” Lajkovac, koja posvećuje zavidnu pažnju edukaciji prosvetnog kadra.
Predavač je Branislav Simović, NLP trener i profesor engleskog jezika. Prijavljivanje je do 31. marta , popunjavanjem UPITNIKA.
Više informacija o obuci ima na sajtu ZUS-a, Zajednica koja uči “СаЗнање”.
Uz to, projektom “Prevazilaženje digitalnog jaza razvojem IKT veština mladih ljudi u Srbiji – Bridging the Digital Gap with Growing ICT Skills of Young People in Serbia”, Srednja škola “17. septembar”, je uključena u sistem Cisco akademije i edukaciju nastavnika za IT Essentials kurs instruktore.
Nosilac projekta je Cisco Networking akademija Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a finasiran je od strane kompanije Cisco Systems.
Projekat podržavaju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Američka privredna komora u Srbiji.
Lajkovačku srednju školu na ovom projektu predstavljaće Obrad Milutinović i Mirko Milijanović, profesori elektro grupe predmeta, koji će u toku trajanja projekta obučiti po deset učenika.

Related posts