NAJAVA ZAPRAŠIVANJA KOMARACA

PD SINITRA DDD DOO VALJEVO

EXPORT – IMPORT
K n e z M i h a i l o v a 7 9, V a l j e v o
069/744939,069/744995
PIB 107498536

DERATIZACIJA DEZINSEKCIJA DEZINFEKCIJA

OBAVEŠTENJE

DEZINSEKCIJA – UNIŠTAVANJE KOMARACA NA TERITORIJI OPŠTINE LAJKOVAC
(GRADSK0 PODRUČJE) VRŠIĆE SE U ČETVRTAK, 04.07.2019 GOD.

DEZINSEKCIJA ĆE SE VRŠITI PREPARATIM NA BAZI LAMBDA CIHALOTRINA.

VRŠIĆE SE ULV METOD, PRSKALICAMA MARKE TIFONE, SA ZEMLJE.

DEZINSEKCIJA ĆE SE VRŠITI U POPODNEVNIM I VEČERNJIM SATIMA KADA JE
NAJVEĆA AKTIVNOST KOMARACA.

MOLIMO PČELARE DA U TO VREME ZATVORE PČELE ILI IZMESTE.

UKOLIKO VREMENSKE PRILKE BUDU NEPOVOLJNE, AKCIJA SE ODLAŽE
ZA PRVI SLEDEĆI METEOROLOŠKI PVOLJAN TERMIN.

MERE DEZINSEKCIJE KOMARACA VRŠIĆE STRUČNE EKIPE PD SINITRA DDD VALJEVO.

PD „SINITRA DDD“ DOO

Related posts