ZA VIŠE RAĐANJA BEBA

Ministarka bez portfelja, zadužena za demografiju i populacionu politiku, prof. dr Slavica Đukić Dejanović je tokom današnje zvanične posete Valjevu izrazila želju da poseti Centar za vantelesnu oplodnju i uveri se u borbu za potomstvo koju vode u malom timu ovog odseka Opšte bolnice Valjevo. Prilika za obilazak Opšte bolnice Valjevo i Centra za vantelesnu oplodnju jesu i sredstva koja je Ministarstvo odobrilo Gradu za nabavku novog uređaja za VTO centar Opšte bolnice Valjevo. Iz Centra za vantelesnu oplodnju Opšte bolnice Valjevo do sada je rođena 371 beba.

Šef odseka za BMPO, dr Branko Budimirović, uputio je delegaciju u trenutne aktivnosti Centra kojim rukovodi:

– Pacijent nakon dobijanja rešenja komisije ima pravo da bira između 12 privatnih i ostalih državnih centara koji se bave biopotpomognutom oplodnjom, tako da je to sada jedna opšta konkurencija i svako ima pravo da bira ko je kvalitetniji. Mi i dalje imamo veliku zainteresovanost i gužvu i nismo realno osetili privatnu praksu kojoj je omogućeno da obavlja vantelesnu oplodnju za parove preko RFZO-a. Zvanično još uvek nemamo listu čekanja, ali se borimo – rekao je dr Budimirović.

Ministarka Đukić Dejanović je istakla da ne sumnja u kvalitet rada prvog Centra za BMPO pri jednoj sekundarnoj ustanovi tipa Opšte bolnice i izrazila nadu da će se osim kvalitetnog rada i velikog entuzijazma pojačati i neophodan stručni kadar zbog konkurentnosti.

– Imate dosta entuzijama, znanja, volje i svega dovoljno za uspeh. Ne krijem da sam ja, prosto kao lekar i stručnjak, slaba na Valjevo, jer sjajni ste lekari i u drugim segmentima. Biomedicinski potpomognuta oplodnja me posebno sada naravno interesuje i nekako sam ponosna zajedno sa Vama – rekla je prof.dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku i ovom prilikom obećala da će aktivno pomoći nabavku još dodatne opreme koja nedostaje Centru za postizanje većih rezultata koji se ogledaju u većem rađanju beba.

Što se tiče aktuelnosti na zakonodavnom polju koje olakšavaju parovima da dođu do potomstva, u Centru za VTO valjevske bolnice, od samog osnivanja, od 2012. godine kada je startovala sa radom laboratorija centra, paralelno sa IVF procedurama, parovi su imali mogućnost zamrzavanja višak embriona. To je bila privilegija isključivo privatnih klinika, a prva beba rođena upravo metodom odmrzavanja embriona u sistemu državne zdravstvene zaštite rođena je u valjevskoj bolnici u oktobru 2014. godine.

– Osim zamrzavanja embriona, koje radimo od prvog dana, usklađivanjem zakonskih podakakta uspešno radimo i zamrzavanje oocita i imamo već rođenu bebu iz odmrznute jajne ćelije. Zamrzavanje embriona je složen i zahtevan tehnološki postupak. A zamrzavanje jajne ćelije je bar tri put, a zahtevniji proces od krioprezervacije embriona – rekao je dr Branko Budimirović koji je predočio koja to inovatina oprema još fli kako bi se zahtevni medicinski procesi sproveli kvaliteno.

Direktor Opšte bolnice Valjevo, dr Zoran Đurić uputio je ministarku Đukić Dejanović i u ostale segmente ustanove kojom rukovodi, te je ona dala načelnu podršku održavanju kvaliteta i unapređenju medicinske usluge kao i uslova za sve zdravstvene radnike. Osim ministarke Đukić Dejanović, Centar za VTO valjevske bolnice su obišli čelni ljudi grada i Đorđe Milićević kao funkcioner republičke vlasti i Valjevac pre svega .

Related posts