OBUKA IZ ODBRANE I ZAŠTITE ZA MATURANTE

Nakon blizu tri decenije, srednjoškolci ponovo imaju priliku da steknu znanja i veštine iz oblasti odbrane i zaštite.

U Gradskoj kući u Lajkovcu , održana je prva u nizu planiranih obuka za maturante lajkovačke S.Š. “17. septembar”. Bia je to svojevrsna prezentacija kojom su predstavljene dve teme: Aspekti odbrane i način funkcionisanja Ministarstva odbrane i kao druga tema Pojam bezbednosti i mesto i uloga Vojske Srbije u kriznim situacijama.

Obuka je mahom teorijska i nije obaveznog karaktera.

Kosana Grčić, direktorka S.Đ. “17. septembar” ovim povodom za portal LAJKOVAC NA DLANU kaže da su prve teme obrađene u obliku interaktivne nastave i da su učenici aktivno učestvovali u realizaciji časova i pojašnjava:

“Odredbama Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi propisano je da učenici srednje škole u saglasnosti sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja steknu znanja i veštine, za potrebe odbrane zemlje u uslovima vanrednog i ratnog stanja. Učenici završnih razreda srednje škole treba da steknu osnovna znanja o sistemu odbrane, da se upoznaju sa svojim pravima i obavezama, kao i da razviju svest o potrebi odbrane zemlje i značaj negovanja patriotskih osećanja.

U srednjoj školi “17 septembar” Lajkovac planirano je da 11 tema bude realizovano na časovima odeljenskih starešina, gde će se obraditi teme mesto, uloga i zadaci Vojske Srbije, kako postati oficir Vojske Srbije, kako postati profesionalni vojnik, služba osmatranja i obaveštavanja, oblici neoružanog otpora, bojni otrovi, civilna zaštita, preduslov za vojni poziv,taktičko tehnički zborovi…

Znajući da je pomenuta oblast kompleksna i zahteva znanje i iskustvo mišljenja smo da je profesor narodne odbrane, potpukovnik u penziji, naš sugrađanin Milivoje Protić na pravi i zanimljiv način obradio i učenicima približio ovu nimalo laku oblast.”

Related posts