OBAVEŠTENJE O UPISU PRVAKA

Osnovna škola „Mile Dubljević“
Lajkovac, ulica Svetog Save 3
14224 Lajkovac
Tel: 3431-300
imejl: oslajkovac@ptt.rs

OBAVEŠTENJE

Osnovna škola „Mile Dubljević“ Lajkovac od 1. aprila 2018. godine, u skladu sa članom 98 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (Službeni glasnik broj 88/7, i 10/19) upisuje u prvi razred školske 2019/2020. godine decu rođenu od 1. marta 2012. godine zaključno sa 28. februarom 2013. godine.

Za upis u prvi razred potrebna su sledeća dokumenta:

1. fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih budućeg prvaka;

2. potvrda nadležnog pedijatra o obavljenom lekarskom pregledu;

3. uverenje o pohađanju predškolskog programa (izdaje vrtić u kome dete pohađa predškolski program).

Novina od ove školske godine je da roditelj može zahtevati od škole da službenim putem pribavi izvod iz matične knjige rođenih njihovog deteta, budućeg učenika prvog razreda.

Budući prvaci, odnosno njihovi roditelji, lično će od pedagoško- psihološke službe škole dobiti poziv za ispitivanje pred polazak dece u školu (to jest testiranje budućih prvaka).

Roditelji, čija su deca rođena od 1. marta 2013. godine do 31. avgusta 2013. godine, a žele da im dete pođe u školu u septembru 2019. godine treba da podnesu zahtev za ispitivanje za prevremeni polazak deteta u školu.Zahtev se podnosi sekretru škole. Posle obavljenog ispitivanja za prevremeni polazak u školu, biće doneta odluka da li dete ispunjava uslove za prevremeni polazak. O terminu ispitivanja deteta za prevremeni polazak, roditelji će biti lično obavešteni pozivom.

Direktor škole: Biljana Žujović, profesor

Related posts