FORMIRANA UNIJA ŽENA SNS LAJKOVAC

Po uzoru na Žensku odborničku mrežu, koja je u Lajkovcu formirana prva u okrugu i među prvima u Srbiji, sada je formirana i Unija žena SNS Lajkovac, čiji je koordinator Mila Mitrović Lončar.

Konstitutivnoj sednici u prostorijama stranke, a potom predavanju prim. dr. Nade Đurić na temu rodne ravnopravnosti i nasilja u porodici , kao i koktelu koji je na kraju usledio, prisustvovao je veliki broj žena, uz dva počasna gosta, Nenada Džajevića aktuelnog lidera lajkovačkih naprednjaka i Andriju Živkovića predsednika opštine Lajkovac.

Prvi redovni sastanak članica SNS povodom osnivanja lokalnog odbora Unije žena Srpske napredne stranke održan je u prostorijama Opštinskog odbora SNS Lajkovac, u prijatnoj i opuštenoj atmosferi, kakvu žene umeju da naprave, a pri tom radno i efektno.

Prva koordinatorka novoformirane Unije žena SNS Lajkovac Mila Mitrović Lončar izrazila je zadovoljstvo odzivom i odjekom koji ova ideja ima i željom žena da se uključe u politički život i sve aktivnosti koje slede:

“Naime, Statutom stranke propisano je da je negde cilj ovog stranačkog tela je da ujedini sve ideje žene i da se još više, bolje i efikasnije ostvaruju ciljevi stranke. To nije novina na nivou rada, ali evo sada smo se i konstituisali i pokazali jaču želju, volju i snagu na kraju žena SNS da organizuju određene programske zadatke i ciljeve. Cilj jeste promocija žena u političkom i javnom životu, cilj jeste afirmacija žena u javnom životu i na društveno odgovornim mestima i zapravo osnaživanje žena i njihovo ohrabrivanje jeste misija ovog savetodavnog i izvršnog tela, što veće osnaživanje žena za uključivanje u politički život sa naravno konačnom vizijom da one budu konačno potpuno ravnopravne sa muškarcima kada je u pitanju politički život.Neko je jednom rekao i da je politika previše ozbiljna stvar da bi se njome bavili samo muškarci, a napominjem i da je činjenica da je budućnost ženskog roda i da je samim tim na ženama. Radeći u ženskom kolektivu, moram da kažem da su ženene jako odgovorne, samosvesne i samokritične i da sasvim zaslužuju da budu na svim odgovornim mestima i funkcijama na kojima se odlučuje.

Mi smo večeras koncipirali neki naš rad, programske aktivnosti koje će se bazirati na edikativnom karakteru, na interaktivnim predavanjima iz oblasti zaštite zdravlja žena i zdravlja generalno, na nekom upućivanju na značajne teme koje su vezane za svet današnjice.Već 12. aprila realizujemo jednu tribinu, dr Pavle Kovačević biće predavač na temu “Emocija gospodarica žene 21. veka” i sve ono što žene bez obzira kojim se poslom bave u ovim modernim vremenima treba da izdrže i budu ono što je potrebno.

Ono što je takođe aktuelno u drugim gradovima, evo dolazi i kod nas, Fondacija Tijane Jurič, Igor Jurić će održati tribinu na temu Ukradena bezbednost. Iz iskustva drugih lokalnih samouprava, koje su već organizovale ovu tribinu, zaista se radi o jednoj potresnoj, ali veoma poučnoj tribini. Tribinu ćemo organizovati u zgradi opštine i očekujemo veće učešće građana, dakle neće biti uključeni samo članovi stranke.

Ovo prvo predavanje prim. dr. Nada Đurić na temu rodne ravnopravnosti i nasilja u porodici zaista je bilo korisno, imajući u vidu i pitanja koja su postavljana i zainteresovanost prisutnih žena.”

Gosti ove ženske večeri, i Nenad Džajević i Andrija Živković pozdravili su inicijativu za osnivanje lokalne Unije žena SNS, poželeli im puno uspeha i rezultata u radu, uz napomenu da su na čelu gotovo svih lajkovačkih javnih preduzeća i ustanova, osim komunalnog, upravo žene, ali ne zato što su žene, već zato što to zaslužuju. Rečeno je takođe da Žene čine više od polovine stanovništva, 51%, a na globalnom nivou je i dalje manje od 30% žena koje učestvuju u donošenju odluka. Zato je potrebno da se poveća učešće žena u predstavničkim telima, izvršnim organima vlasti i u državnoj upravi.

Unije žena SNS se osnivaju širom cele Srbije i imaju za cilj poboljšanje ekonomskih i političkih uslova u kojima se žene nalaze. Cilj formiranja lokalne Unije žena je potreba da se žene u ekonomskom smislu osnaže, a u političkom više angažuju, kao i da se izbore za bolji život na teritoriji svoje opštine. Osim osnovnih tema kao što su nasilje nad ženama i decom, unapređenje reproduktivnog zdravlja žena, sticanje i usavršavanje obrazovanja, samozapošljavanje, sprovođenja evropske integracije na lokalnom nivou, podrobno će se raditi i na dodatnoj edukaciji žena, kako bi lakše i uspešnije funkcionisale u politici.

Osnovni zadatak Unije žena je prekid začaranog kruga rodne diskriminacije kroz uspostavljanje povoljnijeg ekonomskog i političkog okruženja za ispunjavanje prava žena i kroz postizanje stvarnih i opipljivih poboljšanja na polju rodne ravnopravnosti. Činjenice pokazuju da kada žene imaju jednake mogućnosti i pristup resursima i odlučivanju, zajednice više prosperiraju i postaju mirnije.

Related posts