OSVOJENO GLAVNO STABLO KORONARNE ARTERIJE

Tim valjevske angio-sale uspešno je izveo intervenciju pacijentu na glavnom stablu koronarne arterije. U našoj zemlji ovakve procedure se rade poslednjih 10-ak godina i za izvođenje ovih procedura potreban je visoko stručan, obučen i iskusan tim intervetnih lekara, instrumentara i rentgen tehničara, pa je timu uspešnih i stručnih, pridružen i mlad tim valjevske angio-sale koji je uspešno osvojio glavno stablo koronarne arterije PCI procedurom. Obzirom da naša angio-sala ima stentove i ostali materijal potreban za izvođenje ovakvih procedura, poslednje dve godine u našoj ustanovi, mladi tim je uspešno uradio preko 20 ovakvih intervencija, predvođeni dr Ivicom Obradovićem. Tim angi-osale Opšte bolnice Valjevo, na čelu sa dr Milanom Nikolićem, ima 6 lekara mlađih od 40 godina, od kojih su četiri specijaliste dr Ivica Obradović, dr Dušan Ružičić, dr Vladimir Đorđević, dr Marko Stanković i jednog na specijalizaciji dr Danijela Cvetanovića, uz dva iskusna kardiologa dr Milana Nikolića i dr Branislava Pavlovića, što predstavlja potencijal koji malo koja ustanova u zemlji poseduje. Ovi specijalisti su redovni učesnici svih domaćih skupova iz inteventne kardiologije gde imaju svoje sesije kao i redovno učešće na internacionalnim kongresima interventne kardiologije, te u svom radu primenjuju znanje stečeno na njima. Jako je važno pored lekara imati obučene sestre i rentgen tehničare, čime je tim angio-sale, koja sledeće godine u decembru puni deceniju rada, potpuno zaokružen. U protekloj godini u valjevskoj angio-sali je urađeno 1848 koronarografija, zatim zbrinuto 243 akutna infarkta miokarda, a takođe i 342 PCI procedure uz 26 SSR procedura.

-Poslednjih dve godine, zahvaljući entuzijamu i posvećenosti mladih, a već u interventnim procedurama iskusnih lekara, uz podršku straijih interventnih i neinterventih kardiologa u našoj ustanovi su započete su ovakve procedure. Ovakve procedure su sve više u rukama interventnih kardiologa u celom svetu, pa i u našoj zemlji prevashodno zbog velikog broja pacijenata koji imaju potrebu za ovakvim načinom lečenja, a malih kapaciteta kardiohirurgije, posebno kod nas. Stenoze glavnog stabla, posebno, ako su akutne, predstavljaju po život ugrozavajuće stanje i često se nema vremena da pacijent stigne do prve kardiohirurške ustanove ili angiosale u nekoj tercijarnoj ustanovi. Takođe stariji pacijenti, ili pacijenti sa drugim bolestima koji nisu pogodni za operaciju su kandidati za ovakve procedure. Naši radovi su prikazivani na eminentnim domaćim i starnim skupovima interventnih kardiologa i uvek dočekani sa oduševljem i podrškom jer smo mi jedina angio-sala koja nema kardiohirurgiju u svoj ustanovi, a radi ovakve intervencije – naveo je dr Obradović.

Glavno stablo leve koronarne arterije je početni deo krvnih sudova srca koji se odvaja od aorte i daje krv za 75-100% srčanog mišića. Glavno stablo se dalje deli na dve velike arterije (prednja silazna aretrija i cirkumfleksna arterija). Bolest glavnog stabla leve koronarne aretrije se karakterise kao suženje veće od 50%. Lečenje bolesnika sa bolestima glavnog stabla je do skoro bilo rezervisano samo za hirurge. Poslednjih 15 godina sa razvojem ere stentova sa lekom došlo je do mogućnosti da se ovi pacijenti leče perkutnom koronarom intvencijom (PCI).

Related posts