OPREMLJENE DVE MULTIMEDIJALNE UČIONICE U BOGOVAĐI

Za pionirske napore u procesu uključivanja migranata i izbeglica u obrazovanje, kao i za uloženi trud i rad, IO OŠ „Mile Dubljević“ u Bogovađi je, u okviru Podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Republici Srbiji, preko Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji, omogućeno opremanje dve multimedijalne učionice. Na ovaj način deca migranti i deca iz Bogovađe će imati priliku da u kreativnom i interaktivnom prostoru savremene učionice unapređuju svoje znanje. Knjige više nisu jedni izvor infromacija i učenici će u ovim virtuelnim učionicama koristi različite kanale dolaska do infromacija koje su im potrebne.

Deca migranti iz Centra za azil u Bogovadji i učenici domicilnog stanovništva nižih razreda danas su učestvovali u zajedničkom multimedijalnom času „Svet oko nas“, na kom su učili kako da koriste informacije koje su dostupne na virtuelnim kanalima. Ovom prilikom, učenici su imali priliku da nauče više o temi domaćih životinja, ali i o tome na koji način da uče i pronalaze odgovore i kako da koriste dostupne infromacije na virtuelnim kanalima.

“Izdvojeno odeljenje OŠ „Mile Dubljević“ u Bogovađi već dve školske godine uspešno radi sa učenicima tražiocima azila koji su smešteni u Centru za azil „Bogovađa“. Tokom ove dve godine, 42 učenika tražioca azila su pohađala školu, dok ih je trenutno 11. Nastavni kadar OŠ „Mile Dubljević“ je pokazao veliku zainteresovanost za uključivanje tražioca azila u sve nastavne segmente i profesionalnost u radu sa učenicima koji ne dolaze sa istog govornog područja i često ne znaju srpski jezik,” rekla je ovom prilikom direktorka matične škole Biljana Žujović. Biljana Žujović, direktorka OŠ „Mile Dubljević“, izrazila je veliku zahvalnost, što su u okviru ovog programa UNDP u Srbiji opremljene dve multimedijalne školske učionice u Bogovađi.

Pedagog škole Dražen Milosavljević, povodom uručivanja opreme za dve multimedijalne školske učionice u Bogovađi, ocenio je da je ovo odličan način da se poboljšaju tehnički uslovi obrazovno-vaspitnog procesa, na šta se dugo čekalo i konačno dočekalo:

„Multimedijalne kabinete moći će da koriste svi niži razredi, a to potvrđuje da je naša škola u tehničkom smislu u potpunosti opremljena. Ovim činom su deca migranti, kao i deca iz lokalnog stanovništva, dobila uslove za adekvatan rad. Ostaje sada samo volja i nastavnika i učenika da koriste sve tehničke mogućnosti kojima se ostvaruju pedagoški principi,” naglasio je pedagog Milosavljević.

Predsednik Opštine Lajkovac Andrija Živković je i ovom prilikom podsetio da izdvojena odeljenja u seoskim sredinama nisu zapostavljena:

„Uz pomoć multimedijalnih učionica, učenici će moći da na savremen način steknu nova znanja. Ulaganje u školstvo je ulaganje u budućnost“, ocenio je predsednik Živković.

Prvi čovek lajkovačke opštine je podsetio i da je upravo iz istog izvora nedavno u Bogovadji rekonstruisana i ambulanta, uređen centralni deo Bogovađe, odnosno park koji sada služi svim meštanima.

Cilj svih ovih aktivnosti je povezivanje migrantske populacije i lokalnog stanovništva.

Evropska unija (EU) je najveći donator Republike Srbije u upravljanju migracijama. Od sredine 2015. godine, kada je počeo povećan priliv migranata na teritoriju Republike Srbije, EU je donirala više od 98 miliona evra za humanitarnu pomoć i zaštitu migranata, a posebno zaštitu dece, za obezbeđivanje uslova za prihvat i smeštaj u prihvatnim i centrima za azil, uključujući hranu, zdravstvenu negu i obrazovanje, pomoć lokalnim zajednicama gde su smešteni migranti kako bi se ojačala socijalna kohezija, pomoć Republici Srbiji pri upravljanju granicom i borbi protiv trgovine ljudima, kao i pomoć za izgradnju kapaciteta institucija Republike Srbije koje su uključene u upravljanje migracijama.

Nakon programa za sve učesnike organizovano je druženje uz posluženje.

Related posts