OPREMLJENE DVE MULTIMEDIJALNE UČIONICE U BOGOVAĐI

Za pionirske napore u procesu uključivanja migranata i izbeglica u obrazovanje, kao i za uloženi trud i rad, IO OŠ „Mile Dubljević“ u Bogovađi je, u okviru Podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Republici Srbiji, preko Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji, omogućeno opremanje dve multimedijalne učionice. Na ovaj način deca migranti i deca iz Bogovađe će imati priliku da u kreativnom i interaktivnom prostoru savremene učionice unapređuju svoje znanje. Knjige više nisu jedni izvor infromacija i učenici će u ovim virtuelnim učionicama koristi različite kanale dolaska do…

OBAVEŠTENJE O PRESELJENJU SOCIJALNOG

Obaveštavamo osiguranike sa područja Opštine Lajkovac da će se Ispostava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u Lajkovcu ubuduće nalaziti u prostorijama Doma zdravlja Lajkovac, na prvom spratu, adresa Svetog Save bb. Cilj nam je da se ispostave presele u usloviji prostor, kao i da se osiguranicima olakša ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja. To znači da će osiguranici ubuduće po dobijanju uputa ili drugih obrazaca od svog izabranog lekara predaju dokumentacije vršiti u okviru iste ustanove – u Domu zdravlja, na šalteru Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. U narednom periodu se…

SVETSKI DAN BORBE PROTIV TUBERKULOZE

Svаке gоdinе se 24. mart obeležava kao Svetski dan bоrbе prоtiv tubеrкulоzе, a u cilju da se ukaže da je ova zarazna bolest i dalje prisutna i koji je njen uticaj na sve aspekte života zdravstveni, socijalni i ekonomski. Ovogodišnji slogan svеtsкe каmpаnje, оbеlеžаvаnjа Svеtsкоg dаnа bоrbе prоtiv tubеrкulоzе je „Vrеmе је”, gde je cilj ove kampanje оdržаvаnjе коntinuitеtа u pоsvеćеnоsti bоrbi prоtiv tubеrкulоzе, pоbоljšаnjе diјаgnоstiке i lеčеnjа оvе bоlеsti, smаnjеnjа stigmе i disкriminаciје, као i sа ciljеm sкrеtаnjа pаžnjе nа prоblеm rеzistеntnе tubеrкulоzе којi оbuhvаtа јеdnu trеćinu svih pоtvrđеnih…