U SUSRET SEDNICI SKUPŠTINE

Većina tačaka poslednje održane sednice Opštinskog veća odnosi se na pripremu za predstojeću redovnu sednicu Skupštine opštine Lajkovac, koja će biti održana u ponedeljak 19. novembra.

Najvažnije tačke koje je usvojilo veće, a koje će se naći i na sednici lokalnog parlamenta jesu devetomesečni Izveštaj o izvršenju budžeta i drugi rebalans opštinskog budžeta.

Izvršenje budžeta u prvih devet meseci je na prošlogodišnjem nivou, negde oko 45%, slično kao pretprošle godine, ali znatno veće u odnosu na prethodne godine u kojima je izvršenje budžeta u istom periodu bilo 30 – 35%.

Andrija Živković, predsednik opštine je uveren da će izvršenje budžeta do kraja godine biti duplirano:

“Samo smo u oktobru ugovorili poslove vredne preko sto miliona dinara, tako da će procenat izvršenja budžeta do kraja godine biti znatno veći. Većinu krupnih stvari koje smo panirali za ovu godinu smo već ugovorili, jedino je ostalo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Bogovađi čija je vrednost 30 miliona dinara. Problem oko ugovaranja ovde je donošenje planske dokumentacije, što će biti rešeno već u ponedeljak na predstojećoj sednici skupštine, tako da se već u decembru može raspisati i ova nabavka za postrojenje u Bogovađi. Druga krupna investicija, ali ne kao ova, jeste park koji nedostaje Lajkovcu, koji će biti izgrađen na mestu sadašnje pijace i čija i čija vrednost je pet miliona dinara, pa će i to biti raspisano već krajem meseca. Razlog što to do sada nije učinjeno je činjenica što pijaca još nije izmeštena sa tog prostora.

Radovi na izgradnji nove Zelene pijace počinju već sledeće sedmice, tako da se odmah može raspisati nabavka za izgradnju parka u Lajkovcu. Tako da većina onih stvari koje su planirane za ovu godinu, do kraja godine biće ugovorena. Veći deo tih poslova biće i realizovan u toku ove godine, a manji deo će biti prenet u narednu i svakako će planirano biti realizovano u toku ove ili sledeće godine.

Drugim rebalansom budžeta, budžet je smanjen za 19,5 miliona dinara. Sredstva “rente” smanjena su za 26%. Nastala razlika nadomeštena je iz klasičnog okvira, a ono što je svakako najbitnije, planirane investicije neće trpeti i nije se odustalo od njih. Neke od planiranih su preusmerene na kapitalne, ili višegodišnje investicije. Rebalansom budžeta su dodate i tri nove ulice u lajkovačkoj opštini: put za Gajiće u Markovoj crkvi, kružni put za Tomiće u zaseoku Staro selo u Jabučju i put za Gajiće u Bogovađi. Tako će, ako vremenski uslovi dozvole, raovi na asfaltiranju biti nastavljeni i po završetku do sada planiranih deonica.

Jedina stavka koja se briše, a bila je planirana i realizovana je prethodne dve godine je klizalište. Od klizališta se nije definitivno odustalo i ono će možda biti realizovano, ali isključivo u vreme zimskog raspusta.
Odluke koje se najviše tiču stanovništva odnose se na poreske stope, a one su ostale na nivou prošlogodišnjih.

I konačno, jedna od bitnijih tačaka koja će se u ponedeljak naći pred odbornicima je Plan generalne regulacije. To je jedna veoma bitna odluka, koja donosi mogućnost da se u narednom periodu izvode radovi na teritoriji opštine Lajkovac i samom centru. Od ovog plana je dakle zavisila izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bogovađi i recimo izgradnja seoske kuće u Pepeljevcu, na koju se godinama čeka. Nakon usvajanja Prostornog plana i Plana generalne regulacije u ponedeljak, imaće se sve zakonske mogućnosti da se već s proleća konačno završi i taj dugoočekivani objekat u Pepeljevcu.

Već krajem meseca se očekuje nastavak izgradnje vodovodne mreže koja je stigla u deo Markove crkve, Slovac i Ratkovac, a vezana je za hidrosistem “Stubo – Rovni”, nastaviće se ka Pridvorici i Strmovu. Vrednost radova je 20 miliona dinara. Takođe, očekuje se da do kraja meseca krenu radovi i na izgradnji vodovodne mreže u Jabučju za zaseok Donji kraj i Gaj, čija je vrednost radova takođe 20 miliona dinara.

Intenzivirano je uređenje platoa ispred zgrade opštine. Rok za završetak ovih radova je 90 dana. Kako vremenski uslovi budu diktirali, tako će se i odvijati, najbitnije je da se konačno ušlo u taj posao i da će Lajkovčani na proleće moći da uživaju u novom ambijentu.

U toku ove godine akcenat je stavljen na uređenje samog centra Lajkovca, u narednoj godini biće nastavljeno u istom ritmu, samo će akcenat biti stavljen više na lokalne nekategorisane puteve i rešavanje pitanja vodosnabdevanja.”

Svoju konačnu verifikaciju odluke Opštinskog veća dobiće na sednici Skupštine, zakazanoj za ponedeljak u 9 časova.

Related posts