MADAD 2“- PROJEKAT OŠ “MILE DUBLJEVIĆ”

Naziv projekta: “PODRŠKA EU SRBIJI U UPRAVLJANJU MIGRACIJAMA – MADAD 2“

PROJEKAT OŠ “MILE DUBLJEVIĆ” LAJKOVAC, IO BOGOVAĐA – “SAVREMENIJOM ŠKOLOM DO ZAJENIČKIH USPEHA”

Osnovna škola „Mile Dubljević“ iz Lajkovca je krajem prošle školske godine konkurisala kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u okviru projekta „Podrška EU Srbiji u upravljanju migracijama – MADAD 2“ svojim projektom „Savremenijom školom do zajedničkih uspeha“. Projekat je prošao na konkursu i ovih oktobarskih dana počinje realizacija. Uz podršku EU, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije je 16. oktobra prebacilo 80% sredstava od ukupnih 6000 evra kolika je vrednost projekta.

Odgovorno lice za projekat OŠ „Mile Dubljević“ Lajkovac je direktor škole Biljana Žujović, profesor, a koordinator projekta je Dražen Milosavljević, školski pedagog i koordinator Tima za inkluzivno obrazovanje.

Ciljeve projekta, za portal LAJKOVAC NA DLANU pojasnio je Dražen Milosavljević, školski pedagog i koordinator Tima za inkluzivno obrazovanje:

“Opšti cilj ovog projekta je da odgovori na potrebe migranata i tražilaca azila u Republici Srbiji kroz podršku institucijama, uključujući i poboljšanje kapaciteta za smeštaj i pružanje usluga. Cilj projekta „Savremenijom školom do zajedničkih uspeha“ OŠ „Mile Dubljević“ Lajkovac je unapređenje obrazovno-vaspitnog rada za svu decu koja su učenici naše škole u Bogovađi.

Deca migranti su već godinu dana učenici naše škole i nastava se odvija bez problema. Cilj nam je da se dobra praksa nastavi, a ukupni uslovi za rad unaprede. Iako naše izdvojeno odeljenje ne pohađa veliki broj učenika, sklop odeljenja je jako specifičan. U svako odeljenje upisana su deca migranti i deca stanovništva sa prebivalištem u našoj, lajkovačkoj opštini, kao i mioničkoj, sa različitim nacionalnim i ekonomskim karakteristikama. Rad u ovakvim odeljenjima zahteva dodatno angažovanje, ali predstavlja i veliki izazov za nastavike. Cilj nam je da se nastavni proces unapredi, nastavnici motivišu i osnaže, a učenici upotrebom savremenijih nastavnih sredstava i didaktičkog materijala, a samim tim i savremenijim nastavnim metodama, ostvare bolji zajednički uspeh.

Dužina trajanja našeg projekta je 7 meseci. Specifični ciljevi projekta su:

Cilj 1. Unapređenje obrazovno-vaspitnog rada sa učenicima migrantima, učenicima iz osetljivih grupa i svim učenicima naše škole (IO Bogovađa);

Cilj 2. Razvijanje i unapređivanje senzibiliteta nastavnika za rad sa učenicima migrantima i učenicima iz osetljivih grupa;

Cilj 3. Razvijanje senzibiliteta roditelja lokalne zajednice za specifičnosti migranata i učenika migranata.”

Related posts