O VODOSNABDEVANJU

Andrija Živković, predsednik opštine Lajkovac o aktuelnim problemima na planu vodosnabdevanja građana lajkovačke opštine, imajući u vidu sve raspoložive okolnosti kaže:

“Dugogodišnji, zapravo višedecenijski problem lajkovačke opštine sa vodosnabdevanjem se sigurno ne može trajno rešiti do dolaska vode sa regionalnog vodozahvata Stubo – Rovni, u naredne dve do tri godine.

Do tada, moramo da se snalazimo i da imamo stalne pregovore i konsultacije sa GO Lazarevac i lazarevačkim komunalnim preduzećem.

Problem ima duboku istoriju, a veliki problem je i stanje izvorišta u Nepričavi u koje nije ulagano desetinama godina. I sam Lazarevac je takođe u problemu sa vodom. Sve to, uključujuči i plaćanje računa između dva komunalna preduzeća, su razlozi što viši delovi Lajkovca nemaju vodu.

Junski račun za vodu koji je lajkovačko komunalno platilo lazarevačkom komunalnom preduzeću iznosio je 7,2 miliona dinara, julski 7,1 milion, avgustovski 6,8 miliona dinara…

Normalno vodosnabdevanje viših delova je moguće, ako ima dobre volje i kompromisa sa obe strane, što nije uvek slučaj.

U narednom periodu trudićemo se da vodosnabdevanje, posebno viših delova, bude normalizovano, a konačno rešenje vodosnabdevanja Lajkovca do dolaska vode sa Stubo – Rovni nije moguće.

Veliki broj građana ne plaća vodu ( Nepričava, Bajevac, Ćelije i veliki broj građana Lajkovca), postoji i veliki broj nelegalnih priključaka, sve to su otežavajuće okolnosti u ovoj situaciji. Samo nekoliko domaćinstava u Ćelijama duguje dva miliona dinara za vodu. Očigledno je da je neophodno intenzivirati naplatu. Sve su to problemi koji otežavaju bitku za redovnije vodosnabdevanje.

Uprkos činjenici da postoje četiri besprekorne podstanice, zbog čestog lošeg pritiska nije moguće da one ostvare svoju funkciju i obezbede redovniji režim vodosnabdevanja viših delova.

Još uvek je na snazi dogovoreni režim da viši delovi imaju redovno vodosnabdevanje od 6 -11 časova i od 16 – 21 sat , ali s obzirom na činjenicu da Lazarevac upravo radi sanaciju dva bunara u Nepričavi, koji će omogućiti da svi delovi Lajkovca imaju vodu 24 sata dnevno, realno je očekivati da taj režim neće još dugo biti na snazi.”

Related posts