OBAVEŠTENJE ZA NAJBOLJE STUDENTE

Studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija,
za studije I i II stepena koji su već korisnici studentske stipendije koje
dodeljuje opština Lajkovac i postignu prosečnu ocenu najmanje 9.50 u tekućoj
školskoj godini, ostvaruju pravo na uvećan iznos sudentske stipendije koja
će se ispaltiti za mesec jun tekuće školske godine u visini do 70% prosečne
mesečne neto zarade u Republici Srbiji po zadnjem objavljenom podatku
Republičkog zavoda za statistiku.

Pravo na uvećanu stipendiju student će ostvariti dostavljanjem
potvrde o svim položenim ispitima u tekućoj školskoj godini sa prosečnom
ocenom zaključno sa junskim ispitnim rokom.

Prijave na uvećanu stipendiju mogu se podneti i uzeti na pisarnici
Opštinske uprave Lajkovac u periodu od 20.07.2018. godine do 31.08.2018.
godine.

ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI

Related posts