KRPLJENJE UDARNIH RUPA

Mukama Lajkovčana i svih vozača u tranzitu, sa udarnim rupama na prilazu Lajkovcu iz pravca Valjeva, kao i iz pravca Malog Borka, Skobalja i Jabučja, došao je kraj.

Andrija Živković, predsednik opštine Lajkovac : “Po dogovoru lokalne samouprave sa JP PUTEVI SRBIJE, otpočelo je krpljenje udarnih rupa na Magistralnom putu M 4, na deonici izlaska iz centra Lajkovca na potezu prema Valjevu, a dogovoreno je da se isti posao uradi i na deonici takođe ranije Regionalnog puta R 101, na potezu do Milanovića rampe. Ovaj posao je bio urgentan, jer su ove vrlo prometne deonice zaista bile u vrlo lošem stanju.”

Stanje na ovim deonicama stvaralo je probleme vozačima i pružalo neprimerenu sliku prilikom ulaska u Lajkovac. Održavanje ovih putnih pravaca nije u nadležnosti lokalne samouprave i dogovor sa JP PUTEVI SRBIJE , koje je uvažilo urgentnost problema, omogućio je njegovo rešenje.

Tokom izvođenja radova, saobraćaj se odvija naizmenično u po jednoj traci, u kraćim intervalima, tako da većih zastoja u funkcionisanju saobraćaja na prilazu i izlasku iz Lajkovca nema. Po završetku ovih radova, otpočeće odmah i sanacija puta na potezu do Milanovića rampe.

Nakon zvršetka radova na krpljenju udarnih rupa i sanaciji ova dva putna pravca, koje izvodi firma STRABAG i saobraćaj na ovim deonicama biće svakako bezbedniji i kompletan utisak prilikom ulaska u Lajkovac lepši.

Related posts