SKUPŠTINA U UTORAK

Živorad Bojičić, predsednik Skupštine opštine Lajkovac, zakazao je 23. sednicu Skupštine za utorak 19. juni, sa početkom u 9 časova.

Dnevni red zasedanja lokalnog parlamenta, poslednjeg pred letnju pauzu, obiman je i sadrži 20 tačaka.

Pred odbornicima će se naći Odluka o završnom računu budžeta za 2017. godinu, Odluka o prvom rebalansu ovogodišnjeg budžeta i shodno tome izmene programa fondova koji su u korelaciji sa rebalansom.

Posebno važan je predlog Javnog Ugovora o poveravanju obavljanja delatnosti gradsko – prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Lajkovac. Osim što će na ovaj način autobuskim prevozom biti pokriveni svi nedostajući pravci na području lajkovačke opštine., lepa novina je i da će svi penzioneri i sva lica starija od 65 godina imati besplatan autobuski prevoz.

Shodno zakonskoj regulativi, neophodne izmene će pretrpeti Statuti PU “Leptirić” i Turističke organizacije opštine Lajkovac.

Kako bi se izbegle sve dosadašnje uočene neregularnosti, pred odbornicima će se naći i Odluka o oduzimanju prava korišćenja MZ Jabučje na objektu Doma u Jabučju.

Tu su i Odluka o glavnom urbanisti opštine Lajkovac, Odluka o pravima i uslugama socijalne zaštite i prve izmene ovogodišnjeg Kadrovskog plana Opštinske uprave.

Izmene će pretrpeti Savet za nacionalne manjine i Savet za poljoprivredu.

Na predstojećem zasedanju Skupštine je i imenovanje direktora lajkovačke Javne ustanove “Ustanova za sport i omladinu”.

Related posts