OGLAŠAVANJE RANOG JAVNOG UVIDA

Opštinska uprava opštine Lajkovac, na osnovu člana 45a Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14,145/14) i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“ broj 64/2015)

OGLAŠAVA RANI JAVNI UVID
U POSTUPKU IZRADE
IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA NASELJENO MESTO LAJKOVAC

Rani javni uvid u elaborat, koji je prvo konceptualno rešenje plana koje se predstavlja stručnoj i opštoj javnosti na mišljenje, obaviće se u trajanju od 15 dana, počev od 19. 03.2018. godine do 02.04.2018. godine, a biće izložen u holu zgrade opštine Lajkovac, ul. Omladinski trg br.1, u vremenu od 7 do 15. časova i na internet strani opštine Lajkovac www.lajkovac.org.rs.

Rani javni uvid ima za cilj upoznavanje javnosti (pravnih i fizičkih lica) sa opštim ciljevima, svrhom izrade plana i mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine.

Rani javni uvid organizuje se u početnoj fazi izrade plana i samim tim pruža građanima bolji uvid u mogućnosti i ograničenja planskog razvoja, otvara prostor za komentare, ideje, dijalog, a lokalnoj upravi i planerima bolji uvid u stavove, želje i zahteve građana.

Glavni urbanista opštine Lajkovac, kancelarija broj 311, treći sprat, svim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koji izvrše uvid u izloženi elaborat, pružaće potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija.

Zainteresovana pravna i fizička lica u toku trajanja ranog javnog uvida mogu preko Opštinske uprave opštine Lajkovac, Odeljenja za urbanističke poslove i prostorno planiranje opštine Lajkovac, kancelarija broj 312, kao nosioca izrade planskog dokumenta, dostaviti inicijative i sugestije o mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine u obuhvatu ovog planskog dokumenta.

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LAJKOVAC

Related posts